Eenduidige informatie over protonentherapie

15 juni 2021
 

kanker.nl/protonentherapie

De informatie op kanker.nl/protonentherapie is vernieuwd en uitgebreid dankzij een samenwerking tussen het Landelijk Platform Protonen Therapie en Stichting kanker.nl. De informatie is geactualiseerd en aangevuld met begrijpelijke uitleg en afbeeldingen over hoe protonentherapie werkt. De informatie is ook uitgebreid met een overzicht in welke centra deze behandelingen aangeboden worden en wie er voor deze behandelingen in aanmerking komen. Daarnaast is er op het platform de mogelijkheid om vragen te stellen aan een radiotherapeut.

Meerwaarde voor patiënten

“In samenwerking met verschillende collega’s is de informatie over protonentherapie nu actueel, volledig en begrijpelijk. De geactualiseerde informatie is te vinden op kanker.nl. Met gerichte verwijskaartjes maken we deze informatie voor patiënten goed vindbaar. Zo is deze samenwerking een meerwaarde voor patiënten.”
Aldus Anne van den Hoek, radiotherapeut – oncoloog UMCG en bestuurslid Landelijk Platform Protonen Therapie.

Gerichte verwijskaartjes

Om de informatie over protonentherapie goed vindbaar te maken, heeft Stichting kanker.nl informatiekaartjes ontwikkeld en verspreid over ziekenhuizen. Op deze kaartjes wordt verwezen naar kanker.nl/protonentherapie, waar patiënten in een oogopslag het volledige informatie aanbod over protonentherapie kunnen vinden. En voor zorgverleners is het zo heel gemakkelijk om hun patiënten snel naar de juiste informatie te verwijzen.

Samenvatting beschikbaar voor op uw website

Voor ziekenhuizen of andere organisaties stelt Stichting kanker.nl een samenvatting van de informatie over protonentherapie beschikbaar om te publiceren op websites. Eenduidige informatie op meerdere plekken, is wel zo overzichtelijk voor de patiënt. Ook voor artsen is het efficiënt dat ze niet meerdere keren de informatie hoeven te controleren.

De informatie op kanker.nl

Naast de medisch gevalideerde informatie op kanker.nl, kunnen patiënten ook onderling met elkaar in gesprek gaan en tips en ervaringen uitwisselen. Ook is het mogelijk om een blog te starten en blogs van anderen te lezen.

Verder kunnen mensen op kanker.nl online vragen stellen aan artsen en andere deskundigen, of bellen met de voorlichters van kanker.nl. Daarnaast biedt kanker.nl een overzicht van de lopende wetenschappelijke onderzoeken en aanvullende hulp in de buurt.