Overige cijfers wekedelentumoren

Opslaan

Aantal patiënten met wekedelentumoren (incidentie)

Toelichting:
Het aantal patiënten met wekedelentumoren is de laatste jaren gestegen.
Meer mannen dan vrouwen krijgen deze vorm van kanker.
In 2000 kregen ongeveer 580 mensen deze vorm van kanker. In 2015 waren dat er 675.

Leeftijdsverdeling voor wekedelentumoren

Toelichting: Wekedelentumoren komen in alle leeftijden voor, maar het aantal stijgt vooral bij mensen vanaf 50 jaar

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database bevat betrouwbare en objectieve gegevens over het voorkomen en de overleving van alle diagnoses kanker in Nederland. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze database.

Bovenstaande cijfers zijn tot en met 2015. Meer recente cijfers zijn op dit moment niet beschikbaar. De veranderingen per jaar zijn meestal gering. Bovenstaande grafieken kunnen een indruk geven voor latere jaren. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2018

Dit artikel is geschreven door de redactie van kanker.nl.