Pijn bij wekedelentumoren

Opslaan

Wekedelentumoren kunnen pijn veroorzaken. Bijvoorbeeld omdat de tumor op een zenuw drukt. In zo’n geval probeert de arts de tumor met bestraling te verkleinen. Als dit lukt, neemt de druk op het weefsel eromheen af. Zo wordt de pijn ook minder.

U kunt ook pijn krijgen door vochtophoping nadat uw lymfeklieren deels verwijderd zijn.

Kanker veroorzaakt niet altijd pijn. In het begin van de ziekte hebben veel mensen geen pijn. Breidt de ziekte zich uit of zijn er uitzaaiingen, dan kunt u wel pijn hebben.

Oorzaken

Pijn bij kanker kan veroorzaakt worden door:

  • een tumor: bijvoorbeeld door druk op een zenuw of als een tumor doorgroeit in de botten
  • een behandeling, bijvoorbeeld:
    - littekenpijn na een operatie
    - pijnlijke plekken door bestraling
    - zenuwpijn doordat bij de behandeling zenuwen zijn beschadigd
  • indirecte gevolgen van de ziekte: u bent bijvoorbeeld stijf of u heeft doorligplekken doordat u veel op bed ligt

Ook emoties kunnen een rol spelen bij pijn. Bijvoorbeeld onzekerheid over de toekomst. Angst voor pijn en voor de dood. Of verdriet, moeheid en somberheid. Allerlei gevoelens die u door uw ziekte krijgt, kunnen uw pijnbeleving beïnvloeden.

Pijnbehandeling

Pijn kan grote invloed hebben op uw leven. Daarom is het belangrijk dat u pijnklachten met uw arts bespreekt. Vaak kan hij pijn goed bestrijden of in elk geval voor een groot deel verminderen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Coevorden, F. van (chirurg-oncoloog), Dr. Steeghs, N. (medisch oncoloog)