Behandeling en bijwerkingen

Nazorg en controle bij wekedelentumoren

Opslaan

Is de behandeling afgerond? Dan blijf je nog een tijd onder controle. Vaak krijg je ook nog nazorg. De termen controle en nazorg worden soms door elkaar gebruikt. Ze worden ook wel follow-up genoemd.

Controles

De controles bestaan uit bezoeken aan de specialist, de verpleegkundig specialist of de huisarts. Je kunt soms ook controles bij meerdere artsen krijgen.

De controlebezoeken zijn bedoeld om:

  • eventuele bijwerkingen van de behandeling vast te stellen en te behandelen
  • in een vroeg stadium eventuele terugkeer van de ziekte op te sporen
  • of bij mensen die niet meer beter worden om bij te houden hoe de ziekte zich ontwikkelt en welke klachten er zijn 

Wat houden de controlebezoeken in?

De controles kunnen uit 1 of meer van de volgende onderdelen bestaan:

  • een gesprek over hoe het met je gaat. Bijvoorbeeld of je last hebt van bijwerkingen of late gevolgen. En of je last hebt van psychische of sociale klachten.
  • een lichamelijk onderzoek 
  • beeldvormend onderzoek, zoals een scan

Controle na operatie wekedelentumor

Tijdens de controle onderzoekt de arts de plek die geopereerd is. Hij beoordeelt het functioneren het geopereerde gebied en let erop of de ziekte eventueel plaatselijk terug is gekomen. Vaak maakt hij een röntgenfoto van de longen. Zo kan hij eventuele uitzaaiingen tijdig opsporen.

Als de tumor onder het bindweefsel lag, krijgt u de eerste jaren meestal ook een MRI van het geopereerde gebied.

De meeste patiënten blijven 10 jaar onder controle:

  • de eerste jaren een aantal keren per jaar
  • na 5 jaar is 1 controle per jaar meestal genoeg

Soms blijkt dat een operatie niet genoeg is geweest. Dan ontstaat later opnieuw een tumor. Dat heet een lokaal recidief. Een lokaal recidief treedt meestal binnen 2 jaar op.

Ook kan de arts tijdens de controle uitzaaiingen ontdekken die eerder nog niet konden worden vastgesteld. Dit kan ook nog na lange tijd. De artsen bekijken dan opnieuw hoe ze u kunnen behandelen.

Angst voor controles

Sommige mensen vinden het een prettig en veilig idee om regelmatig naar het ziekenhuis terug te gaan. Anderen zien juist erg op tegen de controle, ook nog jaren na de behandeling. Voor hen is elke controle weer spannend.

Veel mensen zijn bang dat de ziekte terugkomt of erger wordt. Die angst zit vaak diep, en kan zomaar ineens opkomen. Lees meer over de angst voor terugkeer van kanker.

Niet verplicht

De controles zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen van de afspraken af te zien. Overleg daarover met de arts. Misschien is een telefonische controle een mogelijkheid als je een bezoek aan het ziekenhuis te zwaar vindt. Bespreek met de arts op welke signalen van het lichaam je kunt letten.

Liever langer onder controle

Er zijn ook mensen die langer onder controle willen blijven dan de periode die de arts heeft voorgesteld. Geldt dit voor jou, bespreek dit dan met je arts. Vertel hem waarom je onder controle wilt blijven. En probeer daar een redelijke afspraak over te maken.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2016

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, KWF Kankerbestrijding, Patiëntenplatform Sarcomen.

Met medewerking van

Dr. Coevorden, F. van (chirurg-oncoloog), Dr. Steeghs, N. (medisch oncoloog)