Overlevingscijfers urineleiderkanker

Opslaan

De cijfers op deze pagina komen uit 2015. Binnenkort hopen we hier actuele cijfers te plaatsen.

De cijfers op deze pagina gelden voor een groep patiënten. Ze geven een algemeen beeld, maar geen informatie over jouw situatie. Je vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep. Bespreek je vooruitzichten met je arts.

Als er weinig nieuwe patiënten per jaar zijn, dan is het mogelijk dat niet alle behandelingen in je eigen ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden. Bespreek met je arts of behandeling in het eigen ziekenhuis mogelijk is of dat verwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum nodig is.

Overleving van urineleiderkanker, 2001-2015

Toelichting: De overleving van patiënten met urineleiderkanker is de laatste jaren min of meer hetzelfde gebleven. Omdat een klein aantal mensen deze vorm van kanker krijgt, is een kleine verschuiving in overleving zoals hier getoond, geen verslechtering of verbetering.

Stadium bij diagnose

  • Bij diagnose wordt, indien mogelijk, altijd het stadium van de ziekte bepaald. 
  • Voor de kans op overleving is het heel belangrijk om te weten in welk stadium je ziekte is (met stadium wordt hier bedoeld: tumorstadium).

Tip: Bespreek met de arts het stadium van jouw ziekte en wat daarvan de gevolgen zijn.

Stadiumverdeling bij diagnose 2015 van urineleiderkanker

Toelichting: De cijfers I tot en met IV geven het stadium aan.

Overleving van urineleiderkanker, per stadium

Toelichting: Deze grafiek toont de 5-jaarsoverleving van urineleiderkanker per stadium.

Stadium I: 1 jaar na de diagnose is 95% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 89%.
Stadium II: 1 jaar na de diagnose is 93% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 58%.
Stadium III: 1 jaar na de diagnose is 80% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 30%.
Stadium IV: 1 jaar na de diagnose is 41% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 12%

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)