Overleving mondkanker en tongkanker

Opslaan

Belangrijk om te weten voordat je verder leest

De cijfers op deze pagina gelden voor een groep patiënten. Ze geven een algemeen beeld, maar geen informatie over jouw situatie. Je vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep. Bespreek je vooruitzichten met je arts.

Als er weinig nieuwe patiënten per jaar zijn, dan is het mogelijk dat niet alle behandelingen in je eigen ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden. Bespreek met je arts of behandeling in het eigen ziekenhuis mogelijk is of dat verwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum nodig is.

Cijfers over mondkanker en tongkanker

Onderstaande cijfers gaan over mondkanker en tongkanker. Voor lipkanker en speekselklierkanker zijn aparte cijfers beschikbaar.

Overleving van mondkanker en tongkanker, 2001-2015

Toelichting: De overleving van patiënten met mondkanker en tongkanker is de laatste jaren nauwelijks verbeterd. Het gaat om een verbetering van 3% (van 59% naar 62%) in de afgelopen 15 jaar.

Stadium bij diagnose

  • Bij diagnose wordt, indien mogelijk, altijd het stadium van de ziekte bepaald. 
  • Voor de kans op overleving is het heel belangrijk om te weten in welk stadium je ziekte is (met stadium wordt hier bedoeld: tumorstadium).

Tip: Bespreek met de arts het stadium van jouw ziekte en wat daarvan de gevolgen zijn.

Stadiumverdeling bij diagnose in 2015 van mondkanker en tongkanker

Toelichting: De cijfers I tot en met IV geven het stadium weer.

Overleving van mondkanker en tongkanker, per stadium

Toelichting: Deze grafiek toont de 5-jaarsoverleving van mondkanker per stadium.

Stadium I: 1 jaar na de diagnose is 98% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 82%.
Stadium II: 1 jaar na de diagnose is 90% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 66%.
Stadium III: 1 jaar na de diagnose is 85% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 61%.
Stadium IV: 1 jaar na de diagnose is 66% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 39%.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)