Operatie bij talgklierkanker

Opslaan

Een operatie is de eerste keus van behandeling bij talgklierkanker. Doel is de tumor in zijn geheel te verwijderen.

Deze ingreep kan plaatsvinden door een gespecialiseerde dermatoloog, een plastisch chirurg of een gespecialiseerde oogarts. 

De tumor kan worden verwijderd met Mohs techniek of met de standaardtechniek. Op dit moment zijn er geen duidelijke gegevens over welke methode de beste resultaten geeft

Operatie met de Mohs techniek

Bij Mohs techniek wordt de tumor krap weggehaald. Het weefsel wordt direct onder de microscoop beoordeeld. Blijkt dat de tumor nog niet helemaal is verwijderd, dan wordt op die plek nog een extra reepje weefsel verwijderd. Ook dit wordt weer onderzocht, enzovoorts.

Operatie met de standaardtechniek

Een andere mogelijkheid is om de tumor weg te halen met een vrije marge van enkele millimeters en dit weefsel direct te laten onderzoeken (met “vriescoupes”), of binnen 24 uur te laten onderzoeken (met bepaalde kleuringstechnieken). Ook bij deze methode kan zo nodig nog aanvullend weefsel worden verwijderd.

Aanvullende behandeling

Blijkt het niet mogelijk te zijn de tumor helemaal te verwijderen, dan kan na de operatie nog bestraling plaatsvinden. Hierbij wordt het gebied rond de tumor met bestraling behandeld.

Reconstructie van huid of oogleden

Het kan zijn dat de huidwond te groot is om te hechten. Er is dan een reconstructie nodig om de wond te sluiten. Dit gebeurt met een huidtransplantatie of huidtranspositie.

Bij een huidtransplantatie plaatst de dermatoloog of plastisch chirurg een stukje huid van een andere plaats van het lichaam op de wond. Voor plaatsen in het gezicht gebruikt hij hiervoor meestal huid van een andere plek in het gezicht. Bijvoorbeeld voor of achter het oor. Of hij gebruikt huid van de hals. Voor andere plaatsen op het lichaam gebruikt hij meestal een stukje huid uit de lies.

Bij een huidtranspositie maakt de dermatoloog of plastisch chirurg een stukje huid naast de wond deels los en schuift en/of draait hij dit over de wond.

Bij defecten van de oogleden is gespecialiseerde kennis van reconstructietechnieken nodig. De reconstructie kan dan het beste worden uitgevoerd door een oogarts die hierin gespecialiseerd is of door een plastisch chirurg.

De arts zal de wond meestal pas sluiten als zeker is dat de tumor helemaal is verwijderd. Dus na weefselonderzoek.

Lymfeklieren verwijderen

Bij uitzaaiingen in de lymfeklieren zal de arts deze lymfeklieren verwijderen.

Oog verwijderen

Soms is de tumor ingegroeid in de oogkas. Dan kan het soms noodzakelijk zijn ook het oog te verwijderen. Het advies is om in dergelijke gevallen eerst op korte termijn een tweede mening te vragen bij gespecialiseerd oogarts, om na te gaan of er werkelijk geen andere behandelingsmogelijkheden meer zijn.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juli 2016

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Van den Bosch, W.A. (oogarts), Dr. Van Leeuwen, R.L. (dermatoloog)