Wat is…?

Strottenhoofdkanker

Opslaan

Strottenhoofdkanker is kanker van het strottenhoofd. Een andere term voor strottenhoofdkanker is larynxcarcinoom. Deze vorm van kanker ontwikkelt zich meestal vanuit het slijmvlies van het strottenhoofd.

De plaats van de tumor bepaalt voor een groot deel welke klachten iemand krijgt, hoe de ziekte verloopt en welke behandeling mogelijk is.
 • ongeveer twee derde van de patiënten krijgt een tumor ter hoogte van de stembanden
 • bijna een derde van de patiënten krijgt een tumor boven de stembanden
 • een heel klein aantal patiënten krijgt een tumor onder de stembanden

Voorstadia van strottenhoofdkanker

In het weefsel van het strottenhoofd kunnen veranderingen optreden die kunnen leiden tot strottenhoofdkanker. Deze weefselveranderingen heten voorstadia. Een constant gevoel van irritatie van de stembanden kan een teken zijn van zo’n voorstadium. Wordt u hier niet voor behandeld, dan kan dit strottenhoofdkanker worden.

Heeft u keelklachten die langer dan 3 weken aanhouden, ga dan naar uw huisarts. Hij zal u lichamelijk onderzoeken en zo nodig doorverwijzen voor verder onderzoek.

Strottenhoofd

Het strottenhoofd is een orgaan in de hals dat betrokken is bij ademhaling, bescherming van de luchtpijp en het maken van geluid. Het bevindt zich vóór in de hals, ligt onder de keelholte en vormt de ingang van de luchtpijp. Het strottenhoofd heeft een stevig skelet dat uit kraakbeen bestaat. Bij mannen is dit goed zichtbaar in de vorm van de adamsappel. De medische term voor strottenhoofd is larynx.
Het strottenhoofd verbindt:

 • de bovenste luchtwegen: de neus en keel met 
 • de onderste luchtwegen: de luchtpijp en longen

Het strottenhoofd is opgebouwd uit:

 • kraakbeen
 • spierweefsel
 • slijmvlies

Het strottenhoofd bestaat uit 3 delen:

 • Het gebied boven de stemspleet: dit deel bevat verschillende weefsels, waaronder de valse stembanden. Deze bestaan uit bindweefsel. Het strottenklepje sluit dit gebied af wanneer u slikt.
 • De stemspleet: dit gebied ligt centraal in het strottenhoofd. Hier zitten 2 banden van elastisch weefsel: de stembanden.
 • Het deel van het strottenhoofd dat tussen de stembanden en de luchtpijp ligt.

Het strottenhoofd heeft 3 belangrijke functies:

 • het houdt de luchtweg open als u ademt
 • het speelt een rol bij het maken van geluid
 • het sluit de luchtweg af als u slikt of overgeeft. Zo komt er geen voedsel in uw luchtpijp

Strottenklepje

De lucht die we inademen via de neus of mond, komt in de keelholte. Vanaf daar gaat de lucht langs het strottenklepje de luchtpijp in en daarna naar de longen. Het voedsel dat we doorslikken komt ook in de keelholte. Het strottenklepje sluit de luchtpijp af tijdens het slikken. Zo komt het voedsel niet in de luchtpijp maar glijdt door de slokdarm naar de maag.

Stembanden

Lucht die door het strottenhoofd gaat, zorgt ervoor dat de stembanden trillen tijdens het praten. Deze trilling brengt geluid voort. Hoe groter de druk waarmee de lucht tussen de stembanden wordt geperst, hoe sterker het geluid. De snelheid waarmee de stembanden trillen (ook wel trillingsfrequentie genoemd), bepaalt de toonhoogte van het geluid.

Spraak

Het geluid in het strottenhoofd wordt in de mond-, neus- en keelholte omgevormd tot verstaanbare spraak. Het gebit, de lippen, de wangen, het verhemelte en de tong spelen ook een belangrijke rol om duidelijk verstaanbaar te kunnen spreken.

Het strottenhoofd en andere organen in de hals

Het strottenhoofd en andere organen in de hals
Het strottenhoofd ligt aan de voorkant van de hals, onder de keelholte. Het strottenhoofd verbindt de keel met de luchtpijp en de longen.

1: strottenhoofd, 2: strotklepje, 3: stembanden, 4: luchtpijp, 5: slokdarm, 6: keelholte, 7: mondholte, 8: neusholte

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2014

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl, Patiëntenvereniging NSvG voor stembandlozen.

Met medewerking van

Prof. dr. Bree, R. de (KNO-arts), Dr. Eerenstein, S.E.J. (KNO-arts), Gerritsen, W. (verpleegkundig specialist), Goossens, A. (verpleegkundig specialist), Roelfzema, P., Verdouw, P.