Algemeen

Symptomen bij strottenhoofdkanker

Opslaan

De meeste klachten van strottenhoofdkanker hebben te maken met de mond en de keel.

Symptomen die kunnen horen bij strottenhoofdkanker:

 • heesheid die niet vanzelf overgaat
 • keelpijn die uitstraalt naar de oren
 • een geprikkelde keel, of een droog en rauw gevoel in de keel
 • hoesten
 • benauwd gevoel in de keel
 • gevoel van een brok of visgraat in de keel
 • vaak in voedsel verslikken
 • meer slijm in de keel
 • geluid bij de ademhaling: piepen, raspen of sissen
 • slecht ruikende adem
 • zwelling in de hals (door uitzaaiingen in de lymfeklieren)

Naar de huisarts

Deze klachten komen niet alleen voor bij strottenhoofdkanker. Ze kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Je kunt een hoestdrank of slijmoplossend middel gebruiken om klachten als heesheid, keelpijn, hoesten en veel slijm te verzachten.

Houden deze klachten langer dan 3 weken aan? En verdwijnen ze niet met een hoestdrank of slijmoplossend middel? Dan is dit een reden om naar de huisarts te gaan.

Meestal vroege ontdekking van tumor op de stembanden

Bij een tumor op de stembanden komen de klachten meestal al snel. De kans is dan groot dat de tumor vroeg ontdekt wordt en goed te behandelen is.

Bij een tumor boven of onder de stembanden ontstaan de klachten meestal pas als de tumor al wat groter is. Welke behandeling dan geschikt is, hangt af van het stadium van de kanker.

Als je één van deze klachten langer dan 3 weken hebt

Vraag de  huisarts om een verwijzing naar een specialist als je langer dan 3 weken één van deze klachten hebt. Bron: www.MakeSensecampaign.eu; op initiatief van de Europese hoofd-halsvereniging EHNS.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, patiëntenvereniging HOOFD-HALS.

Met medewerking van

Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren, Patiëntenvereniging HOOFD-HALS