Algemeen

Overlevingscijfers strottenhoofdkanker

Opslaan

Belangrijk om te weten voordat je verder leest

De cijfers op deze pagina gelden voor een groep patiënten. Ze geven een algemeen beeld, maar geen informatie over jouw situatie. Je vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep. Bespreek je vooruitzichten met je arts.

Als er weinig nieuwe patiënten per jaar zijn, dan is het mogelijk dat niet alle behandelingen in je eigen ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden. Bespreek met je arts of behandeling in het eigen ziekenhuis mogelijk is of dat verwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum nodig is.

Overleving van strottenhoofdkanker, 2001-2015

Toelichting: De overleving van patiënten met strottenhoofdkanker is de laatste jaren min of meer hetzelfde gebleven. Het gaat om een verschuiving van 1-2% in de afgelopen 15 jaar.

Stadium bij diagnose

  • Bij diagnose wordt, indien mogelijk, altijd het stadium van de ziekte bepaald. 
  • Voor de kans op overleving is het heel belangrijk om te weten in welk stadium je ziekte is. (Met stadium wordt hier bedoeld: tumorstadium)

Tip: Bespreek met de arts het stadium van jouw ziekte en wat daarvan de gevolgen zijn.

Stadiumverdeling bij diagnose 2015 van strottenhoofdkanker

Toelichting: De cijfers I tot en met IV geven het stadium aan.

Overleving van strottenhoofdkanker, per stadium

Toelichting: Deze grafiek toont de 5-jaarsoverleving van strottenhoofdkanker per stadium.

Stadium I: 1 jaar na de diagnose is 98% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 90%.
Stadium II: 1 jaar na de diagnose is 95% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 76%.
Stadium III: 1 jaar na de diagnose is 89% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 55%.
Stadium IV: 1 jaar na de diagnose is 70% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 36%.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)