Overlevingscijfers slokdarmkanker

Opslaan

De cijfers op deze pagina gelden voor een groep patiënten. Ze geven een algemeen beeld, maar geen informatie over jouw situatie. Je vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep. Bespreek je vooruitzichten met je arts.

Als er weinig nieuwe patiënten per jaar zijn, dan is het mogelijk dat niet alle behandelingen in je eigen ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden. Bespreek met je arts of behandeling in het eigen ziekenhuis mogelijk is of dat verwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum nodig is.

Overleving van slokdarmkanker, 2001-2015

Toelichting: De overleving van patiënten met slokdarmkanker is de laatste jaren verbeterd. Het gaat om een verbetering van 10% (van 12% naar 22%) in de afgelopen 15 jaar.

Stadium bij diagnose

  • Bij diagnose wordt, indien mogelijk, altijd het stadium van de ziekte bepaald. 
  • Voor de kans op overleving is het heel belangrijk om te weten in welk stadium je ziekte is (met stadium wordt hier bedoeld: tumorstadium).

Tip: Bespreek met de arts het stadium van jouw ziekte en wat daarvan de gevolgen zijn.

Stadiumverdeling bij diagnose 2015 van slokdarmkanker

Toelichting: De cijfers I tot en met IV geven het stadium aan.

Overleving van slokdarmkanker, per stadium

Toelichting: Deze grafiek toont de 5-jaarsoverleving van slokdarmkanker per stadium.

Stadium I: 1 jaar na de diagnose is 90% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 59%.
Stadium II: 1 jaar na de diagnose is 71% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 37%.
Stadium III: 1 jaar na de diagnose is 66% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 27%.
Stadium IV: 1 jaar na de diagnose is 20% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 1%.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)