Gevolgen bij slokdarmkanker

Opslaan

Leven met kanker is niet vanzelfsprekend. Kanker en de behandeling ervan hebben vaak een meer invloed dan je van tevoren kan bedenken. Niet alleen op je lichaam, maar ook op de geest. Daarom is het na de behandeling meestal niet makkelijk om het gewone leven weer op te pakken.

De gevolgen waarmee je te maken krijgt, kunnen heel verschillend zijn. Soms hebben die met de ziekte zelf te maken. Soms met de behandeling. Ook leeftijd en lichamelijke conditie spelen een rol.
Voorbeelden van gevolgen waarmee je te maken kunt krijgen zijn:

 • angst voor terugkeer van de ziekte
 • onzekerheid over het verdere ziektebeloop
 • somberheid
 • vermoeidheid
 • ongewenst gewichtsverlies
 • veranderingen in je relatie
 • een andere beleving van seksualiteit
 • concentratieproblemen
 • leren omgaan met pijn
 • financiële gevolgen

Chronisch

Sommige gevolgen zijn tijdelijk en verdwijnen weer na de behandeling. Andere gevolgen gaan niet over. Ook als de ziekte niet meer terugkeert, zijn ze blijvend. Dit noemen we chronische gevolgen. Een bekende chronische klacht na de behandeling is vermoeidheid. 

Andere chronische klachten na de behandeling van slokdarmkanker kunnen zijn:

Lichamelijke veranderingen kunnen invloed hebben op je dagelijkse bezigheden. Je kunt misschien niet alles meer doen wat je gewend was. Bijvoorbeeld op het werk of in met sociale contacten.

Extra ondersteuning

Verschillende zorgverleners kunnen je extra begeleiden. Zowel in als buiten het ziekenhuis. Steun van je huisarts kan waardevol zijn. Je kunt ook hulp vragen aan de:

 • wijkverpleegkundige
 • gespecialiseerd verpleegkundige
 • maatschappelijk werker
 • psycholoog
 • geestelijk verzorger
 • diëtist
 • arts die je heeft behandeld
 • arts van het pijncentrum
 • fysiotherapeut

Probeer iemand te vinden die ervaring heeft met de begeleiding van mensen met kanker. Er zijn speciale organisaties voor emotionele ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten.

Lees het verhaal van Chantal

 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: september 2015

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Jager, M. (ervaringsdeskundige), Prof. dr. Siersema, P.D. (MDL-arts), Dr. Wijnhoven, B.P.L. (chirurg)