Wat is…?

Patiëntenorganisatie voor schildklierkanker

Opslaan

Schildklier Organisatie Nederland (SON) zet zich voor betere zorg en welzijn voor schildklierpatiënten. Belangrijke activiteiten van SON zijn lotgenotencontact, het verspreiden van kennis en belangenbehartiging.

De NFK is een samenwerkingsverband van 19 kankerpatiëntenorganisaties. De NFK vertegenwoordigt alle kankerpatiënten in Nederland en komt op voor hun belangen. De organisatie streeft naar betere zorg en meer kwaliteit van leven.

De NFK wil dat alle mensen met kanker in Nederland:

  • zelf de regie kunnen houden
  • mee kunnen praten over zorg en wetenschappelijk onderzoek
  • sneller nieuwe en betere behandeling krijgen
  • meer inzicht hebben in de verschillen in kwaliteit tussen ziekenhuizen
  • weer helemaal kunnen deelnemen aan de maatschappij

Lees verder op nfk.nl.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: september 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.