Onderzoek en diagnose

Stadiumindeling bij schildklierkanker

Opslaan
Bij schildklierkanker zijn er 4 stadia:

Stadium I

De tumor is kleiner dan 2 cm en zit alleen in de schildklier.

Stadium II

De tumor is groter dan 2 cm maar kleiner dan 4 cm en zit alleen in de schildklier.

Stadium III

De tumor is groter dan 4 cm en zit alleen in de schildklier, of de tumor is verder gegroeid naar structuren die direct om de schildklier heen liggen.

Stadium IVA

De tumor is doorgegroeid in de huid, strottenhoofd, slokdarm, luchtpijp of de stembandzenuw.

Stadium IVB

De tumor is doorgegroeid in het bindweefsel, de bloedvaten of bijna tot aan de wervelkolom. Anaplastische schildklierkanker wordt altijd als stadium IV beschouwd.

Met de stadiumindeling schat de arts de vooruitzichten in en stelt hij of zij een behandeling voor. Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. 

Hiervoor moet de arts weten: 

  • waar de tumor zit
  • hoe groot de tumor is
  • of de tumor in ander weefsel is gegroeid 
  • of er uitzaaiingen zijn en waar

Differentiatiegraad bij schildklierkanker

Gezonde (stam)cellen kunnen zich ontwikkelen tot verschillende soorten cellen. Dit heet differentiëren of uitrijpen. Door differentiatie krijgt een cel de kenmerken en functies die de cel nodig heeft. Zo rijpen cellen bijvoorbeeld uit tot rode bloedcellen, spiercellen of zenuwcellen.
Kankercellen lijken in meer of mindere mate op gezonde cellen. De differentiatiegraad van een tumor geeft aan hoe sterk de kankercellen afwijken van de gezonde cellen. Deze differentiatiegraad zegt iets over de snelheid van delen, en daarmee iets over het gedrag van de tumor en de vooruitzichten. Een ander woord voor differentiatiegraad is tumorgradering.
Een patholoog stelt de differentiatiegraad van de tumor vast. Hij doet dit door de kankercellen onder de microscoop te onderzoeken.

Gradering bij schildklierkanker

Bij schildklierkanker zijn er 3 graderingen:

Goed gedifferentieerde tumoren

De tumorcellen voor een groot deel lijken op gezonde cellen van het orgaan waarin ze zijn ontstaan. De kankercellen groeien meestal langzaam. Papillaire en folliculaire schildklierkanker zijn goed gedifferentieerd.

Slecht gedifferentieerde tumoren

De tumorcellen lijken niet meer op gezonde cellen en groeien ook veel sneller. Medullaire schildklierkanker is slecht gedifferentieerd.

Ongedifferentieerde tumoren

De tumorcellen lijken helemaal niet meer op gezonde cellen. Anaplastische schildklierkanker valt in deze categorie.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Prof. dr. Links. T.P. (endocrinoloog), Dr. Netea-Maier. R.T. (endocrinoloog), Dr. Keizer, B. van (nucleair geneeskundige), Haften, A. van (ervaringsdeskundige)