Overlevingscijfers wekedelentumoren

Opslaan

De cijfers op deze pagina gelden voor een groep patiënten. Ze geven een algemeen beeld, maar geen informatie over jouw situatie. Je vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep. Bespreek je vooruitzichten met je arts.

Als er weinig nieuwe patiënten per jaar zijn, dan is het mogelijk dat niet alle behandelingen in je eigen ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden. Bespreek met je arts of behandeling in het eigen ziekenhuis mogelijk is of dat verwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum nodig is.

Overleving van wekedelentumoren, 2001-2015

De overleving van patiënten met wekedelentumoren is de laatste jaren nauwelijks verbeterd. Het gaat om een verbetering van 3% (van 55% naar 58%) in de afgelopen 15 jaar.

Stadium bij diagnose

  • Bij diagnose wordt, indien mogelijk, altijd het stadium van de ziekte bepaald. 
  • Voor de kans op overleving is het heel belangrijk om te weten in welk stadium je ziekte is (met stadium wordt hier bedoeld: tumorstadium).

Tip: Bespreek met de arts het stadium van jouw ziekte en wat daarvan de gevolgen zijn.

Stadiumverdeling bij diagnose 2015 van wekedelentumoren

Toelichting: De cijfers I tot en met IV geven het stadium aan.

Overleving van wekedelentumoren, per stadium

Toelichting: Deze grafiek toont de 5-jaarsoverleving van wekedelentumoren per stadium.

Stadium I: 1 jaar na de diagnose is 89% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 74%.
Stadium II: 1 jaar na de diagnose is 95% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 78%.
Stadium III: 1 jaar na de diagnose is 76% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 49%.
Stadium IV: 1 jaar na de diagnose is 40% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 6%.

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database bevat betrouwbare en objectieve gegevens over het voorkomen en de overleving van alle diagnoses kanker in Nederland. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze database.

Bovenstaande cijfers zijn tot en met 2015. Meer recente cijfers zijn op dit moment niet beschikbaar. De veranderingen per jaar zijn meestal gering. Bovenstaande grafieken kunnen een indruk geven voor latere jaren. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland, de redactie van kanker.nl.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)