Behandeling en bijwerkingen

Ondersteunende behandelingen bij prostaatkanker

Opslaan

Prostaatkanker kan bepaalde klachten veroorzaken die soms met een behandeling te verhelpen zijn:

 • behandeling bij pijn in de botten
 • behandeling bij dreigende botbreuken
 • TURP bij plasklachten
 • prednison bij gebrekkige eetlust en vermoeidheid

Behandeling bij pijn in de botten

In het begin van de ziekte hebben de meeste mannen geen pijn. Breidt de ziekte zich uit en heeft u uitzaaiingen, dan kunt u wel pijn ervaren. Dit komt meestal door uitzaaiingen in de botten.

De volgende behandelingen kunnen hierbij helpen:

 • pijnstillers
 • hormonale therapie
 • bestraling
 • radioactief middel

Bestraling

Heeft u pijn op een specifieke plek in de botten en veroorzaakt dit veel klachten? Of dreigt een dwarslaesie door een uitzaaiing in de wervelkolom? Dan wordt u meestal 1 keer bestraald. Dit is een korte bestraling op de plek die pijn doet.

Het kan een paar weken duren voordat de pijn minder wordt of weggaat. Direct na de bestraling heeft u soms voor korte tijd meer pijn. Overleg met uw (huis)arts of u hiervoor een paar dagen meer pijnstillers kan nemen. Soms is een tweede bestraling nodig.

De mogelijke bijwerkingen hangen af van de plek waar u bent bestraald.

Radioactief middel

Heeft u door uitzaaiingen in de botten op meerdere plaatsen in uw lichaam pijn? Dan kunt u een injectie of een infuus met een radioactief middel krijgen.

Het radioactief middel verspreidt zich via de bloedbaan door het lichaam en stapelt zich op in de uitzaaiingen in de botten. Daar geeft het middel een straling af. Hierdoor worden alle botuitzaaiingen tegelijk bestraald. Deze behandeling helpt vaak een tijd tegen de pijn.

Behandeling met een radioactief middel heeft net zoveel effect als uitwendige bestraling om pijn te bestrijden. De behandeling kan ook gecombineerd worden met chemotherapie en hormonale therapie. En zo nodig na een tijd herhaald worden.

Radioactieve middelen die hiervoor gebruikt worden zijn:

 • rhenium-188
 • samarium-153
 • strontium-98

De verschillende stoffen werken even goed in de bestrijding van pijn door botuitzaaiingen bij prostaatkanker. Welk middel u toegediend krijgt, hangt af van het ziekenhuis.

De hoeveelheid radioactieve stof is heel klein. De straling levert geen gevaar op voor uw omgeving. De behandeling heeft weinig bijwerkingen. Wel kan het aantal bloedplaatjes tijdelijk dalen. Bloedplaatjes zijn belangrijk bij het stoppen van bloedingen. De kans is erg klein dat u iets van een tijdelijke daling merkt.

Behandeling bij dreigende botbreuken

Door uitzaaiingen in de botten kan uw skelet zwakker worden. Dit kan ook komen door botontkalking als gevolg van hormonale therapie. Hierdoor kunt u pijn krijgen. Ook neemt de kans op botbreuken toe.

Er zijn verschillende medicijnen die het zwakker worden van het skelet kunnen vertragen. Dit zijn bisfosfonaten, denosumab en zoledronaat.

Deze medicijnen zijn alleen bedoeld als palliatieve behandeling: om de ziekte te remmen en/of om klachten te verminderen. De medicijnen geven bijna geen bijwerkingen. U kunt ze als tablet krijgen of via een injectie of infuus.

Bespreek met uw arts of deze behandeling voor u zin heeft.

TURP bij plasklachten

Door de prostaatkanker kan uw prostaat vergroot zijn. Een vergrote prostaat kan de plasbuis dichtdrukken. Hierdoor kunt u problemen krijgen met plassen.

De arts kan dan een TURP uitvoeren. TURP staat voor transurethrale resectie van de prostaat. Hierbij neemt de arts via de plasbuis een deel van de prostaat weg. Een TURP is alleen bedoeld om plasklachten te verhelpen. Het is een palliatieve behandeling en heeft geen invloed op de tumor.

Een TURP is een kleinere ingreep dan de radicale prostatectomie. De gevolgen van een TURP kunnen zijn:

 • tijdelijk pijn bij het plassen
 • uw plas niet goed kunnen ophouden: incontinentie
 • bij een orgasme komt de zaadlozing in de blaas terecht: u plast dit dan met de urine uit 

Prednison

Heeft u klachten als weinig eetlust of last van vermoeidheid? Prednison kan deze klachten verminderen.

Prednison is een corticosteroïde: een hormoon van de bijnierschors. Bijnierschorshormonen onderdrukken ontstekingen en het afweersysteem.

Prednison kan de volgende bijwerkingen hebben:

 • bol gezicht met rode wangen: vollemaansgezicht
 • diabetes (heeft u al diabetes, dan kan dit erger worden)
 • dunne en kwetsbare huid
 • maagzweer
 • verzwakte botten

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl, ProstaatKankerStichting.nl.

Met medewerking van

Ir. Schots, F.J.M. (ervaringsdeskundige), Prof. Dr. Reijke, T.M. de (uroloog), Tillier, C. (oncologieverpleegkundige)