Wat is…?

Overige cijfers primaire tumor onbekend

Opslaan

Nieuwe patiënten met primaire tumor onbekend

Toelichting: Het aantal patiënten met primaire tumor onbekend is de laatste jaren sterk gedaald. Dit betekent dat het steeds beter lukt om te bepalen welke kankersoort mensen hebben. In 2000 kregen ongeveer 2500 mensen deze vorm van kanker. In 2015 waren dat er ongeveer 1200.

Leeftijdsverdeling voor primaire tumor onbekend, 2015

Toelichting: Primaire tumor onbekend komt vooral voor bij mensen tussen de 65 en 85 jaar.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)