Onderzoek en diagnose

Kijkoperatie bij primaire tumor onbekend

Opslaan

Denkt de arts dat je misschien eierstokkanker hebt? Dan kan hij een kijkoperatie doen. Hij probeert de primaire tumor te vinden en onderzoekt of er nog andere uitzaaiingen zijn. Een ander woord voor kijkoperatie is laparoscopie.

Hoe gaat een laparoscopie?

Voor een laparoscopie ga je onder narcose. De arts onderzoekt je met een speciale kijkbuis: een laparoscoop. Hiermee kan hij de eierstokken en het omliggend weefsel bekijken. De arts brengt de laparoscoop in via een kleine snee in de buik. Soms moet hij meer sneetjes maken om de instrumenten in te brengen.

Als de arts een afwijking of verdacht stukje weefsel ziet, kan hij daar een klein stukje van wegnemen. Dit heet een biopsie. Het weggenomen weefsel noemt men een biopt.

Een patholoog onderzoekt het weefsel onder de microscoop. De arts gebruikt de uitslag van het onderzoek om de diagnose te stellen, vast te stellen of je in een behandelbare subgroep zit en een behandelplan te maken.

Biopsie van andere uitzaaiingen

De arts kan ook een kijkoperatie voorstellen om een stukje weefsel te verkrijgen van andere uitzaaiingen dan van eierstokkanker. Dat kan nodig zijn wanneer de uitzaaiing zich diep in het lichaam bevindt. Het is dan namelijk niet mogelijk om met een punctie het weefsel te oogsten.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2016

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Heijden, Mevr. F. van der (ervaringsdeskundige), Dr. Caroline Loef, Dr. Wouw, Y. van de (medisch oncoloog)