Nieuwe ontwikkelingen bij primaire tumor onbekend

Opslaan

Artsen willen graag de diagnose, behandeling en vooruitzichten van tumor onbekend verbeteren. Daarom doen ze wetenschappelijk onderzoek. Binnen dit soort studies kun je soms een nieuwe manier van onderzoek of behandeling krijgen. Met je arts kun je bespreken of je kunt deelnemen aan een wetenschappelijk onderzoek.

Doelgerichte therapie

Soms is binnen een wetenschappelijk onderzoek bij tumor onbekend een behandeling met doelgerichte therapie mogelijk. De doelgerichte therapie remt de signalen waarmee de kankercellen kunnen groeien. Om deze signalen te kunnen vaststellen, is bij tumor onbekend DNA-onderzoek nodig.

Bekijk de uitgebreide informatie over doelgerichte therapie.

CUPISCO-studie: behandelingen vergelijken

In het wetenschappelijk onderzoek CUPISCO vergelijken artsen het effect van doelgerichte therapie en immunotherapie met chemotherapie. Bij meerdere uitzaaiingen is chemotherapie vaak de standaardbehandeling. Met dit onderzoek willen artsen bepalen wat het effect is van andere behandelingen is bij primaire tumor onbekend. Zoals doelgerichte therapie en immunotherapie.

Alle deelnemers van het onderzoek beginnen met 3 chemotherapiekuren. Daarna gaat een deel van de mensen door met chemotherapie. Het andere deel krijgt DNA-onderzoek. Is er in het DNA van de tumor een afwijking gevonden waarvoor doelgerichte therapie of immunotherapie bestaat? Dan krijgt een deelnemer die behandeling. Dit heet een behandeling op maat.

Lees meer over de CUPISCO-studie. Of bekijk de uitgebreide informatie over immunotherapie.

DRUP-studie: behandeling op maat

Ook in het wetenschappelijk onderzoek DRUP krijgen deelnemers eerst DNA-onderzoek. Op basis van de uitslag van het DNA-onderzoek is soms een behandeling met doelgerichte therapie mogelijk. Of met immunotherapie. Lees verder over de DRUP-studie.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2020

Dit artikel is geschreven door de redactie van kanker.nl.