Gevolgen van primaire tumor onbekend

Opslaan

Leven met kanker is niet vanzelfsprekend. Dat geldt voor de periode dat er onderzoeken plaatsvinden, het moment dat je te horen krijgt dat je kanker hebt en de periode van behandeling. Na de behandeling is het niet eenvoudig de draad weer op te pakken. Kanker en de behandeling ervan hebben een grote invloed op de lichamelijke en geestelijke gesteldheid.

De gevolgen waarmee je te maken krijgt, zijn heel verschillend. Soms hebben die met de ziekte zelf of eventuele uitzaaiingen te maken, soms met de behandeling. Ook je leeftijd en lichamelijke conditie spelen een rol. Sommige gevolgen zijn tijdelijk en zullen na afloop van de behandeling herstellen. Andere gevolgen gaan niet meer over.

Voorbeelden van gevolgen waarmee je te maken kunt krijgen zijn:

 • Angst voor terugkeer van de ziekte
 • Onzekerheid over het verdere ziektebeloop
 • Somberheid
 • Vermoeidheid
 • Veranderingen in je uiterlijk
 • Ongewenst gewichtsverlies of gewichtstoename
 • Veranderingen in uw relatie
 • Een andere beleving van seksualiteit
 • Concentratieproblemen
 • Leren omgaan met pijn
 • Financiële gevolgen

Chronische gevolgen

Sommige gevolgen zijn tijdelijk en verdwijnen weer na de behandeling. Andere gevolgen gaan niet over. Ook als de ziekte niet meer terugkeert, zijn ze blijvend. Dit noemen we chronische gevolgen. Een bekende chronische klacht na de behandeling is vermoeidheid.

Lichamelijke veranderingen kunnen invloed hebben op je dagelijkse bezigheden. Je kunt misschien niet alles meer doen wat je gewend was. Bijvoorbeeld op je werk of in je sociale contacten.

Extra ondersteuning

Verschillende zorgverleners kunnen je extra begeleiden. Zowel in als buiten het ziekenhuis. Steun van je huisarts kan waardevol zijn.

Je kunt ook hulp vragen aan:

 • Wijkverpleegkundige
 • Gespecialiseerd verpleegkundige
 • Maatschappelijk werker
 • Psycholoog
 • Geestelijk verzorger
 • Diëtist
 • De arts die u heeft behandeld
 • Arts van het pijncentrum
 • Fysiotherapeut

Probeer iemand te vinden die ervaring heeft met de begeleiding van mensen met kanker. Er zijn speciale organisaties voor emotionele ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten.

Bij een primaire tumor onbekend krijg je helaas vaak geen sluitende en volledig behandelbare diagnose. Dit is heel moeilijk te verwerken. Je zult mogelijk extra psychosociale begeleiding kunnen gebruiken. Geef aan je behandelend arts aan als je behoefte hebt aan extra begeleiding.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2016

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Heijden, Mevr. F. van der (ervaringsdeskundige), Dr. Caroline Loef, Dr. Wouw, Y. van de (medisch oncoloog)