Behandelplan bij primaire tumor onbekend

Opslaan

Na de diagnose primaire tumor onbekend krijg je een behandelplan. Hierin staat welke behandelingen het best passen bij jouw situatie. De behandelend arts stelt het behandelplan op samen met jou en het multidisciplinaire team (zie onder).

Het behandelplan is gebaseerd op de landelijke richtlijn voor primaire tumor onbekend. Voor een goede kwaliteit van zorg is een balans tussen de onderzoeken en de behandeling heel belangrijk. Die balans zit in het uitgebreid doen van onderzoeken om de primaire tumor op te sporen, en het opstellen van een behandeling op basis van een onzekere diagnose.

Zorgverleners bij primaire tumor onbekend

Bij de onderzoeken en behandeling voor primaire tumor onbekend kun je met verschillende zorgverleners te maken krijgen:
 

  • Medisch oncoloog: is bij tumor onbekend meestal de hoofdbehandelaar. En geeft de behandeling met chemotherapie.
  • Chirurg: verwijdert de uitzaaiing, als dat onderdeel is van het behandelplan.
  • Casemanager: met de behandeld arts kun je bespreken of je een casemanager kunt krijgen. Een casemanager is jouw vaste aanspreekpunt in het ziekenhuis.
  • Patholoog: onderzoekt het weggenomen weefsel van de biopsie.
  • Psycholoog: helpt je bij het omgaan met de spanning en onzekerheid die met tumor onbekend gemoeid gaan. Bespreek met je arts of je een verwijzing kunt krijgen.
  • Radiotherapeut: geeft bestraling, als dat onderdeel is van het behandelplan.
  • Radioloog: verricht de biopsie en beoordeelt de beeldvormende onderzoeken, zoals de scans en echografie.
  • Specialist van een behandelbare subgroep: is er een vermoeden waar de uitzaaiingen vandaag komen? Dan kan een specialist van die kankersoort de hoofdbehandelaar zijn, of een medebehandelaar. Bijvoorbeeld een KNO-arts, longarts, MDL-arts, gynaecoloog of uroloog.

Multidisciplinair overleg bij primaire tumor onbekend

Het behandelplan wordt gemaakt in overleg met deze zorgverleners. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO).

Bij het opstellen van een behandelplan baseert het MDO zich op de landelijke richtlijn voor PTO. In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg.

Meebeslissen over het behandelplan

Een behandelplan is maatwerk. Zelf heb je ook invloed op de behandeling dat je krijgt. Twijfel je over een bepaalde behandeling? Bespreek de twijfels ook met de arts. Soms zijn er andere behandelingen beschikbaar, of is er ruimte voor aanpassing.

Second opinion

Het is belangrijk dat je vertrouwen hebt in de behandeling. Wanneer je twijfelt, heb je misschien behoefte aan een second opinion.

Dat is een tweede, onafhankelijke mening over de behandeling van een andere arts in een ander ziekenhuis. Lees verder over een second opinion.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2020

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.