Afzien van behandeling bij een onbekende tumor

Opslaan

De behandeling van kanker kan zwaar zijn. Dat geldt ook voor de bijwerkingen van de behandeling.

Het is belangrijk dat de voordelen van de behandelingen opwegen tegen de nadelen. Als de verwachting is dat iemand niet lang meer leeft, is het de vraag of de bijwerkingen opwegen tegen de vooruitzichten.

Bespreek je twijfels met de arts

Heb je twijfels over de zin van de behandeling? Bespreek dit dan met je behandelend arts. Iedereen heeft het recht om af te zien van (verdere) behandeling.

Ook als je afziet van een behandeling, blijft de arts je altijd palliatieve zorg geven. Lees verder over palliatieve zorg.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2020

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.