Gevolgen bij polycythaemia vera

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Leven met polycythaemia vera is niet altijd vanzelfsprekend. De gevolgen waarmee je te maken krijgt, kunnen per persoon heel verschillend zijn. Soms hebben die met de ziekte zelf te maken. Soms met de behandeling. Ook je leeftijd en lichamelijke conditie spelen een rol.

Voorbeelden van gevolgen waarmee je te maken kunt krijgen zijn:

 • vermoeidheid
 • onzekerheid over het verdere ziektebeloop
 • somberheid
 • concentratieproblemen
 • pijn

De lichamelijke klachten kunnen invloed hebben op je dagelijkse bezigheden. Je kunt misschien niet alles meer doen wat je gewend was. Bijvoorbeeld op je werk of in je sociale contacten. 

Extra ondersteuning

Verschillende zorgverleners kunnen je extra begeleiden. Zowel in als buiten het ziekenhuis. Steun van je huisarts kan waardevol zijn.

Je kunt ook hulp vragen aan:

 • de arts die je behandelt
 • een psycholoog
 • een maatschappelijk werker
 • een fysiotherapeut
 • een wijkverpleegkundige
 • een gespecialiseerd verpleegkundige
 • een geestelijk verzorger
 • een diëtist

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-man

Dr. Peter te Boekhorst

Hematoloog, Erasmus MC

illustratie-arts-man

Dr. Reinier Raymakers

Hematoloog, UMC Utrecht

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: juni 2017