Overige cijfers plaveiselcelcarcinoom

Opslaan

De cijfers op deze pagina komen uit 2015. Binnenkort hopen we hier actuele cijfers te plaatsen.

Nieuwe patiënten met plaveiselcelcarcinoom (incidentie)

Toelichting: Het aantal patiënten met plaveiselcelcarcinoom is de laatste jaren sterk gestegen. Meer mannen dan vrouwen krijgen deze vorm van kanker. In 2000 kregen ongeveer 3200 mensen deze vorm van kanker. In 2015 waren dat er ongeveer 9000.

Leeftijdsverdeling voor plaveiselcelcarcinoom, 2015

Toelichting: Plaveiselcelcarcinoom komt vooral vaak voor bij oudere mensen. Vooral bij mensen vanaf 65 jaar stijgt het aantal nieuwe patiënten. Pas op hoge leeftijd daalt het aantal mensen dat een plaveiselcelcarcinoom krijgt.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)