Behandelcentra voor plaveiselcelcarcinoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Als je een plaveiselcelcarcinoom hebt, moet je misschien naar een gespecialiseerd ziekenhuis of behandelcentrum. Lees waar je terechtkunt.

Meestal kun je in elk ziekenhuis terecht voor de behandeling van een plaveiselcelcarcinoom. Soms verwijst de dermatoloog je naar een gespecialiseerd centrum.

Vaak gebeurt dit als je een plaveiselcelcarcinoom stadium 3 of plaveiselcelcarcinoom stadium 4 hebt. Je behandeling wordt dan vooraf in een speciaal overleg met meerdere specialisten besproken. Dat een multidisciplinair overleg (MDO).

Mogelijk maakt je arts vooraf aan het overleg een scan, bijvoorbeeld een CT-scan.  

Zit je plaveiselcelcarcinoom op je hoofd of in je hals, dan kan je ook verwezen worden naar een centrum dat Mohs-chirurgie doet. Mohs-chirurgie is een speciaal soort operatie bij plaveiselcelcarcinoom.

Met vragen over de keuze voor een behandelcentrum kun je terecht bij je huisarts of dermatoloog.

Colofon

Met medewerking van:

logo HUKAs

De Huidkanker Stichting (HUKAs)

Patiëntenorganisatie

Website

Foto Marcus Muche

Dr. Marcus Muche

Dermatoloog, Mohs Klinieken Hoorn

LinkedIn

Illustratie mensen

Mensen die plaveiselcelcarcinoom hebben (gehad)

Logo NVDV

Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: september 2022