Behandeling bij uitgezaaid plaveiselcelcarcinoom

Opslaan

Een plaveiselcelcarcinoom zaait soms uit naar de lymfeklieren of naar andere plekken in het lichaam.

Behandeling van uitzaaiingen in de lymfeklieren  

Is het plaveiselcelcarcinoom uitgezaaid naar 1 of meer lymfeklieren, dan neemt de arts de betreffende lymfeklier(en) en alle omringende lymfeklieren weg. Dit gebeurt om verdere verspreiding van kankercellen te voorkomen. 

Soms is het nodig om het gebied na de operatie nog te bestralen. In sommige gevallen vindt alleen bestraling plaats. Je arts zal dit met je  bespreken.

Deze behandeling kan alleen plaatsvinden als er geen uitzaaiingen op andere plekken in het lichaam zijn. Het doel is om te genezen.

Behandeling van uitzaaiingen op andere plekken in het lichaam

Mensen met uitzaaiingen op andere plekken kunnen chemotherapie of bestraling krijgen. Dit is een palliatieve behandeling. Doel is klachten te voorkomen en/of te verminderen. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2019

Dit artikel is geschreven door de redactie van kanker.nl.