Patiëntenorganisatie voor oogmelanoom

Opslaan

Heb je melanoom of oogmelanoom (gehad) of is er iemand in je naaste omgeving met deze kankersoort? Dan kun je bij Stichting Melanoom terecht voor lotgenotencontact en informatie.

Stichting Melanoom zich ook in voor belangenbehartiging en stimuleert (wetenschappelijk) onderzoek en onderwijs op het gebied van huidkanker.

Stichting Melanoom is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). 

Buddy’s voor oogmelanoompatiënten

Heeft u de onlangs de diagnose oogmelanoom gekregen, dan heeft u misschien behoefte aan een buddy. Ook uw partner kan een buddy krijgen. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Melanoom.

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is de koepel van 19 kankerpatiëntenorganisaties. Samen komen zij op voor de belangen van álle mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en mensen met een erfelijke aanleg voor kanker.  

Je kunt je stem laten horen via het patiëntenpanel Doneer Je Ervaring. Deze stem deelt NFK met de politiek, media, zorg, wetenschap en verzekeraars. 

Lees verder op www.nfk.nl 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2014

Dit artikel is geschreven door Stichting Melanoom, kanker.nl.