Wat is…?

Patiëntenorganisatie voor oogmelanoom

Opslaan

Stichting Melanoom is landelijk werkzaam voor mensen met melanoom en oogmelanoom. De stichting realiseert haar missie en doelstellingen op verschillende manieren door:

  • het bieden van lotgenotencontact
  • het verspreiden van informatie
  • het behartigen van belangen van kankerpatiënten
  • het stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek en onderwijs op het gebied van huidkanker

Stichting Melanoom is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). 

Buddy’s voor oogmelanoompatiënten

Heeft u de onlangs de diagnose oogmelanoom gekregen, dan heeft u misschien behoefte aan een buddy. Ook uw partner kan een buddy krijgen. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Melanoom.

De NFK is een samenwerkingsverband van 19 kankerpatiëntenorganisaties. De NFK vertegenwoordigt alle kankerpatiënten in Nederland en komt op voor hun belangen. De organisatie streeft naar betere zorg en meer kwaliteit van leven.

De NFK wil dat alle mensen met kanker in Nederland:

  • zelf de regie kunnen houden
  • mee kunnen praten over zorg en wetenschappelijk onderzoek
  • sneller nieuwe en betere behandeling krijgen
  • meer inzicht hebben in de verschillen in kwaliteit tussen ziekenhuizen
  • weer helemaal kunnen deelnemen aan de maatschappij

Lees verder op nfk.nl.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2014

Dit artikel is geschreven door Stichting Melanoom, kanker.nl.