Vooruitzichten bij oogmelanoom

Opslaan

De vooruitzichten bij oogmelanoom hangen af van verschillende factoren:

  • de grootte van de tumor
  • de plaats van de tumor
  • de dikte van de tumor
  • of het melanoom al of niet is doorgegroeid in de oogkas
  • of het melanoom is uitgezaaid (of naar verwachting zal uitzaaien)

Van alle behandelde patiënten is na 5 jaar 65 tot 70% in leven. Na 10 jaar is dit percentage gedaald naar ongeveer 55%. Lees verder onder overlevingscijfers bij oogmelanoom.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2018

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Kapiteijn, H.W. (internist), Dr. Marinkovic, M. (oogarts), Tumor Focusgroep Melanoom