Nazorg en controle bij oogmelanoom

Opslaan

Is de tumor bestraald, dan moet je daarna regelmatig op controle komen. De eerste controle is vaak na 3 maanden. De periode tussen de controles worden steeds langer.

Het controleschema na protonentherapie of na chirurgische behandeling van een oogmelanoom wordt voor elke patiënt individueel bepaald.

De arts beoordeelt tijdens de controles hoe de tumor reageert op de behandeling. De controles zijn ook nodig om eventuele vroege of late bijwerkingen op te sporen.

Controle op uitzaaiingen

Na alle soorten behandelingen blijft de kans aanwezig dat er ergens anders in het lichaam uitzaaiingen ontstaan van de tumor.

Uitzaaiingen van oogmelanoom ontstaan meestal in de lever. Daarom kun je iedere 6 maanden je lever laten controleren met een echografie. Dit gedurende 10 jaar.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2018

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.