Behandeling en bijwerkingen

Nazorg en controle bij oogmelanoom

Opslaan

Is de tumor bestraald, dan moet je daarna regelmatig op controle komen. De eerste controle is vaak na 3 maanden. De periode tussen de controles worden steeds langer.

Het controleschema na protonentherapie of na chirurgische behandeling van een oogmelanoom wordt voor elke patiënt individueel bepaald.

De arts beoordeelt tijdens de controles hoe de tumor reageert op de behandeling. De controles zijn ook nodig om eventuele vroege of late bijwerkingen op te sporen.

Controle op uitzaaiingen

Na alle soorten behandelingen blijft de kans aanwezig dat er ergens anders in het lichaam uitzaaiingen ontstaan van de tumor.

Uitzaaiingen van oogmelanoom ontstaan meestal in de lever. Daarom kun je iedere 6 maanden je lever laten controleren met een echografie. Dit gedurende 10 jaar.

Nazorg

Tijdens de controles is er ook aandacht voor de kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld of je last hebt van bijwerkingen, of je je zorgen maakt of last hebt van psychische klachten.

Soms kan het goed zijn om begeleid te worden door bijvoorbeeld een fysiotherapeut, psycholoog of diëtist. Er zijn vragenlijsten die je helpen om in te schatten wat je nodig hebt. Deze vragenlijsten kan de arts of verpleegkundige met je doornemen. Voorbeelden van deze vragenlijsten zijn de Lastmeter of Oncokompas.

Lastmeter

De Lastmeter is een vragenlijst die je invult en vervolgens met de arts of verpleegkundige bespreekt. Uit de antwoorden op de vragen wordt duidelijk van welke problemen of zorgen je op dat moment last hebt. En of je behoefte hebt aan extra ondersteuning. Je vult de Lastmeter bij voorkeur in op verschillende momenten in zorgproces.

OncoKompas2.0

Met OncoKompas2.0 kun je zelf de kwaliteit van leven in kaart brengen. Hiervoor beantwoord je vragen over lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren, je leefstijl en zingeving. Zo nodig krijg je het advies professionele hulp te zoeken. Je kunt alleen via de arts of verpleegkundige toegang krijgen tot Oncokompas2.0.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2018

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.