Wat is…?

Patiëntenorganisatie voor hematologische kankers

Opslaan

Hematon is de patiëntenorganisatie voor patiënten met een hemato-oncologische aandoening (leukemie, lymfklierkanker, MDS, myeloom en de ziekte van Wäldenstrom). Ook mensen die een stamceltransplantatie hebben ondergaan, kunnen bij Hematon terecht.

De speerpunten van Hematon zijn lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening. 

Hematon is aangesloten bij de patiëntenbeweging NFK.

Patiëntenbeweging NFK

De NFK is een samenwerkingsverband van 19 kankerpatiëntenorganisaties. De NFK vertegenwoordigt alle kankerpatiënten in Nederland en komt op voor hun belangen. De organisatie streeft naar betere zorg en meer kwaliteit van leven.

De NFK wil dat alle mensen met kanker in Nederland:

  • zelf de regie kunnen houden
  • mee kunnen praten over zorg en wetenschappelijk onderzoek
  • sneller nieuwe en betere behandeling krijgen
  • meer inzicht hebben in de verschillen in kwaliteit tussen ziekenhuizen
  • weer helemaal kunnen deelnemen aan de maatschappij

Lees verder op nfk.nl.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2014

Dit artikel is geschreven door Hematon, kanker.nl.