Nieuwe ontwikkelingen bij non-hodgkinlymfoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

In 2017 is een aantal nieuwe medicijnen op de markt gekomen en de komende jaren worden nog meer nieuwe medicijnen verwacht om het non-hodgkinlymfoom effectief te behandelen. Enkele nieuwe ontwikkelingen zijn:

Antibody-drug conjugaten

Antibody-drug conjugaten zijn antistoffen waaraan chemotherapie is vast gemaakt, zodat de chemotherapie voornamelijk op de plek van het lymfoom werkt. Deze middelen worden nu in onderzoeksverband gegeven aan patiënten met een perifeer T-cellymfoom of een B-cellymfoom bij wie de ziekte is teruggekomen. 

Small molecules 

Small molecules zijn middelen die in de tumorcel bepaalde groeiprocessen kunnen remmen. Ze worden per infuus of als tablet gegeven. Small molecules worden nu in onderzoeksverband gegeven aan patiënten met een B-cel of T-cellymfoom bij wie de ziekte is teruggekeerd. Een voorbeeld is idelalisib voor laaggradig B-cellymfoom.

Immunotherapie en doelgerichte therapie

Veel studies richten zich op medicijnen die het immuunsysteem versterken en  stimuleren om kankercellen op te ruimen.

Er zijn nieuwe manieren om, al dan niet via antistoffen, de signalen in de cel en tussen cellen onderling te beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor de celdeling en/of het opruimen van zieke cellen. Deze middelen zijn veelbelovend.

Vaccinatie

Een andere nieuwe benadering van de behandeling van patiënten met een non-hodgkinlymfoom bestaat uit vaccinatie van de patiënt met eiwitten afkomstig uit het eigen lymfoom. Het immuunsysteem van de patiënt herkent deze eiwitten als vreemde stoffen en bestrijdt het lymfoom dan op een vergelijkbare manier als het infecties bestrijdt. Vaccinatie wordt alleen nog maar in onderzoeksverband toegepast. Het onderzoek is nog in de beginfase.

CAR T-celtherapie

CAR T-celtherapie is een experimentele therapie. Hierbij worden T-cellen opgekweekt, waarvan eerst het DNA is veranderd, zodat ze kankercellen kunnen herkennen. T-cellen zijn een bepaald type witte bloedcellen die belangrijk zijn in het afweersysteem. 

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-man

Drs. Nail Aboosy

Hematoloog, Slingeland Ziekenhuis

illustratie-arts-man

Dr. Aart Beeker

Hematoloog, Spaarne Gasthuis

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding

Laatste update: oktober 2014