Onderzoek en diagnose

Moleculaire diagnostiek bij niet-kleincellige longkanker

Opslaan

Met moleculaire diagnostiek kan uw arts bepalen of de longtumor bepaalde mutaties bevat. Mutaties zijn veranderingen in het DNA van een cel. Bepaalde mutaties zorgen ervoor dat de tumorcellen alsmaar groeien.

Mutaties in longtumoren

Bij longkanker zijn een aantal mutaties bekend die vaak zorgen voor ongecontroleerde celgroei. Ze zitten in de volgende genen:

  • EGFR
  • ALK
  • KRAS

Door middel van een mutatieonderzoek kijkt de arts of de tumor deze (of andere) mutaties bevat. Als een mutatie is opgespoord, kan hij bekijken of er medicijn bestaat dat op deze mutatie aangrijpt. Dit heet doelgerichte therapie.

U kunt voor doelgerichte therapie in aanmerking komen bij bepaalde mutaties in de genen EGFR en ALK. Voor KRAS is deze behandeling niet beschikbaar. De uitslag van het mutatieonderzoek is dus erg belangrijk voor het maken van een goed behandelplan.

Er zijn een aantal mutaties die weinig bij longkanker voorkomen, maar wel vaker bij andere tumorsoorten. Vanuit die kankers is voor deze mutaties doelgerichte therapie ontwikkeld. Daar kunnen longkankerpatiënten ook mogelijk baat bij hebben. Het gaat om mutaties in de volgende genen:

  • HER2
  • BRAF
  • RET
  • ROS1

Bovenstaande mutaties kunnen nooit tegelijkertijd voorkomen. Als de arts 1 van deze afwijkingen heeft gevonden, zal hij dus niet verder zoeken naar een andere.

Onderzoek in tumorweefsel of bloed

Het mutatieonderzoek wordt meestal gedaan in het tumorweefsel, dat is verkregen met een punctie of biopsie. Maar het is niet altijd mogelijk een stukje van de tumor te ‘oogsten’. Daarom wordt veel onderzoek gedaan naar het testen van deze mutaties in het bloed. In het bloed zijn namelijk resten van de tumorcellen aanwezig. In enkele ziekenhuizen is het nu al mogelijk de EGFR-mutatie met een bloedmonster te bepalen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, Longkanker Nederland , kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Burgers, J.A. (longarts), Berg-Comello, K. van den (ervaringsdeskundige)