Vooruitzichten bij nierkanker

Opslaan

De vooruitzichten hangen voor een belangrijk deel af van het stadium van de ziekte bij diagnose, het subtype en van persoonlijke factoren, zoals leeftijd en conditie.

Wordt niercelkanker in een vroeg stadium (stadium I of II) ontdekt en behandeld, dan kan de ziekte jarenlang wegblijven of stabiel blijven. 

Zijn er bij diagnose al uitzaaiingen (stadium IV), dan is de prognose minder goed. 

Op deze website zijn cijfers over de overleving beschikbaar. Je kunt deze cijfers samen met je arts bespreken. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Nederlandse Vereniging van Urologen (dr. R.F.M. Bevers, dr. A. Bex)