Behandeling van nierkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij niercelkanker. Het ligt aan je situatie welke behandeling het meest geschikt is.

Je kunt ook besluiten dat je niet behandeld wilt worden.

Behandeling van niercelkanker in stadium 1, 2 of 3

Heb je niercelkanker zonder uitzaaiingen, dan kun je een behandeling krijgen die genezing als doel heeft. Dit heet een curatieve behandeling.

Operatie waarbij de nier blijft zitten

Is de tumor kleiner dan 7 cm en niet uitgezaaid (stadium 1), dan stelt de arts meestal  een niersparende operatie voor. Hierbij verwijdert de arts alleen de tumor uit de nier. Wanneer de tumor in bloedvaten of diep in de nier groeit, is deze optie niet mogelijk.

Operatie waarbij de nier verwijderd wordt

Is de tumor groter dan 7 cm en niet uitgezaaid (stadium 2), dan is een niersparende operatie vaak niet meer mogelijk. Meestal verwijdert de arts dan de hele nier samen met de tumor.

Tumor vernietigen met kou of hitte

Zit de tumor op een plaats waar deze moeilijk weg te halen is? Of kun je om gezondheidsredenen geen operatie ondergaan? Dan kan de arts de tumor vernietigen door middel van bevriezing (cryoablatie) of hitte (warmteablatie).

Lymfeklieroperatie

Is de tumor uitgezaaid naar een nabijgelegen lymfeklier, maar niet in andere organen (stadium 3), dan verwijdert de arts ook deze lymfeklier en alle lymfeklieren daaromheen. Deze behandeling heeft genezing als doel.

Behandeling van niercelkanker in stadium 4

Wanneer de niertumor is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam (stadium 4), is genezing niet meer mogelijk. Je krijgt dan een behandeling om de klachten zoveel mogelijk te verminderen en de ziekte te remmen. Dit heet een palliatieve behandeling. 

Geeft de tumor klachten, dan is soms een palliatieve operatie mogelijk. Deze operatie heeft als doel de klachten te verminderen.

Bij uitzaaiingen in de botten of hersenen kan bestraling een optie zijn om plaatselijke klachten te verminderen. 

Mogelijke behandelingen om de ziekte te remmen zijn doelgerichte therapie en immunotherapie.

Chemotherapie werkt niet bij uitgezaaide nierkanker en wordt daarom niet gebruikt.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek (trials)

Soms kun je deelnemen aan een behandeling in onderzoeksverband (trial). Je krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen.

Behandelplan bij niercelkanker

Je behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor je. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen. 

Om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen geven, is het onder andere belangrijk te weten:

Je keuzes en rechten als patiënt

Als kankerpatiënt heb je een aantal keuzes. Ook heb je bepaalde rechten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen in welk ziekenhuis je onderzocht en behandeld wilt worden en je kunt altijd een second opinion aanvragen.
Lees meer over de keuzes en rechten die je hebt als kankerpatiënt.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-man

Dr. Axel Bex

Uroloog, Antoni van Leeuwenhoek

illustratie-arts-man

Dr. Rob Bevers

Uroloog, LUMC

Logo NVU

Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: december 2018