Overlevingscijfers nierbekkenkanker

Opslaan

De cijfers op deze pagina komen uit 2015. Binnenkort hopen we hier actuele cijfers te plaatsen.

De cijfers op deze pagina gelden voor een groep patiënten. Ze geven een algemeen beeld, maar geen informatie over jouw situatie. Je vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep. Bespreek je vooruitzichten met je arts.

Als er weinig nieuwe patiënten per jaar zijn, dan is het mogelijk dat niet alle behandelingen in je eigen ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden. Bespreek met je arts of behandeling in het eigen ziekenhuis mogelijk is of dat verwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum nodig is.

Overleving van nierbekkenkanker, 2001-2015

Toelichting: De overleving van patiënten met nierbekkenkanker is de laatste jaren iets verslechterd. Dit heeft te maken met een hoger aantal stadium 4 patiënten. Dit drukt de overleving omlaag.

Stadium bij diagnose

  • Bij diagnose wordt, indien mogelijk, altijd het stadium van de ziekte bepaald. 
  • Voor de kans op overleving is het heel belangrijk om te weten in welk stadium je ziekte is (met stadium wordt hier bedoeld: tumorstadium).

Tip: Bespreek met de arts het stadium van jouw ziekte en wat daarvan de gevolgen zijn.

Stadiumverdeling bij diagnose in 2015 van nierbekkenkanker

Toelichting: De cijfers I tot en met IV geven het stadium weer.

Overleving van nierbekkenkanker, per stadium

Toelichting: Deze grafiek toont de 5-jaarsoverleving van nierbekkenkanker per stadium.

Stadium I: 1 jaar na de diagnose is 100% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 100%.
Stadium II: 1 jaar na de diagnose is 97% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 81%.
Stadium III: 1 jaar na de diagnose is 92% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 62%.
Stadium IV: 1 jaar na de diagnose is 82% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 37%.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)