CT-scan bij nierbekkenkanker

Opslaan

Met een CT-scan van de urinewegen kijkt de arts of er een afwijking in de urinewegen zit. De urinewegen zijn de nierbekkens, de urineleiders, de blaas en de plasbuis.

Soms krijg je een CT-(IVP) scan. Hiermee kan de arts de nieren en nierbekkens nog beter bekijken.

Voor dit onderzoek krijg je contrastvloeistof via een infuus. Dit is nodig om vooral de nierbekkens en de urineleiders goed zichtbaar te maken. Je nieren scheiden de contrastvloeistof namelijk uit.

CT-scan

Deze video legt uit hoe de CT-scan in zijn werk gaat.

Wat is een CT-scan?

Op een CT-scan zijn organen en weefsels heel precies te zien. Het apparaat maakt gebruik van röntgenstraling en een computer.

Hoe gaat een CT-scan?

De scan gebeurt met een CT-scanapparaat. Je ligt op een tafel die kan schuiven. Het apparaat heeft een ronde opening waar je doorheen schuift.

Terwijl de tafel verschuift, maakt de CT-scan een aantal foto's. Op een foto is telkens een ander stukje van het orgaan of weefsel afgebeeld. Deze foto’s maken een tumor en eventuele uitzaaiingen zichtbaar. Ze laten ook zien hoe groot de tumor is en welke vorm deze heeft.

CT-scan van borst, buik en bekken

Meestal krijg je na de diagnose nierbekkenkanker een CT-scan van de borst, buik en bekken. Dit gebeurt om te onderzoeken of je daar uitzaaiingen hebt.

Bij een CT-scan van de borstkas kijkt de arts of er uitzaaiingen zijn in de longen.

Bij een CT-scan van buik en bekken onderzoekt de arts of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren of in bijvoorbeeld de lever.

Een CT-scan met contrastvloeistof

Bij een CT-scan wordt vaak met contrastvloeistof gewerkt. De contrastvloeistof zorgt ervoor dat verschillende weefsels op de foto meer contrast hebben. Daardoor zijn ze beter van elkaar te onderscheiden.

Meestal krijg je de contrastvloeistof tijdens de CT-scan in een bloedvat in je arm gespoten. Soms moet je voor het onderzoek deze vloeistof drinken.

Contrastvloeistof kan een warm en weeïg gevoel veroorzaken. Sommige mensen worden er een beetje misselijk van. De arts kan je vragen een paar uur voor het onderzoek niet te eten en te drinken.

Overgevoelig voor contrastvloeistof

Er zijn mensen die overgevoelig zijn voor de contrastvloeistof. Tijdens  de CT-scan kunnen er klachten ontstaan. Bijvoorbeeld koorts, zweten, duizeligheid, flauwvallen, huiduitslag, zwelling van het gezicht en kortademigheid.

Denk je dat je eerder zo’n overgevoeligheidsreactie hebt gehad? Dan is het belangrijk dit voor het onderzoek aan de arts te melden.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: september 2020

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Kees Hendricksen, uroloog, Antoni van Leeuwenhoek, Dr. Niels Graafland, uroloog, Antoni van Leeuwenhoek