Operatie bij nierbekkenkanker

Opslaan

Heeft de tumor zich nog niet tot buiten het nierbekken en de urineleider verspreid? Dan bestaat de behandeling uit een operatie. De arts verwijdert de hele nier en de urineleider. Dit heet een nefro-ureterectomie. 

Soms is een orgaansparende operatie mogelijk waarbij alleen de tumor zelf wordt verwijderd. Dit kan met laserbehandeling.

Wanneer je nieren niet goed functioneren of als je maar 1 nier hebt, kijkt de arts of er andere mogelijkheden zijn, zoals een laserbehandeling. Zo’n behandeling gebeurt dan in een poging de nier te sparen, omdat je anders op dialyse zou zijn aangewezen.

Hoe gaat de operatie?

Een operatie bij nierbekkenkanker of urineleiderkanker heet een nefro-ureterectomie. Hierbij verwijdert de arts je hele nier en de urineleider.

Kijkoperatie

De nefro-ureterectomie is meestal een kijkoperatie. De medische term voor een kijkoperatie is laparoscopie.

Bij deze operatie lig je op je zij. De arts maakt 3 à 4 sneetjes van 0,5 tot 1 cm in de buik. Via deze sneetjes brengt hij een aantal buisjes in je buik. Daarna wordt de buik gevuld met kooldioxidegas (CO2). Dit is nodig om meer ruimte tussen de organen te maken. Kooldioxidegas is onschadelijk.

Door 1 van de buisjes brengt de arts een camera in. Hierdoor kan hij op een beeldscherm de inhoud van je buik zien. Door de andere buisjes brengt hij instrumenten in die nodig zijn om de nier los te maken.

Als de nier losgemaakt is en het koolzuurgas weer uit je buik verwijderd is, maakt de arts een snede in de onderbuik. Hij maakt de urineleider los en neemt hierbij ook de monding van de urineleider in de blaas mee. Daarna verwijdert hij de nier met de urineleider.

Het weefsel wordt opgestuurd naar het laboratorium voor nader onderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan door een patholoog.

Bij de kijkoperatie gebruikt de arts soms een operatierobot

Open operatie

Blijkt tijdens de operatie dat het niet mogelijk is om de nier via een kijkoperatie te verwijderen, dan word je op de klassieke wijze geopereerd. Dit is via een snede in je onderbuik en een snede in je flank. De flank is de zijkant van de buik ter hoogte van de onderste ribben .

Herstel na de operatie

Patiënten die met kijkoperatie zijn behandeld, herstellen over het algemeen sneller dan patiënten die een open operatie hebben gehad. Bij de kijkoperatie is er geen verschil in herstel tussen patiënten die met of zonder operatierobot zijn geopereerd.

Complicaties komen zelden voor. 

Gevolgen van operatie

De belangrijkste gevolgen van de operatie zijn:

  • Pijn aan de wond, waardoor je last kunt hebben bij ademhaling. Deze pijn verdwijnt na een paar dagen.
  • Slecht werkende darmen. Ook deze klacht verdwijnt meestal na een paar dagen. Als het eten en drinken nog niet zo goed gaat, krijg je vocht en voeding via een infuus.
  • Vermoeidheid en zwak voelen. Het kan enkele weken duren voordat je volledig van de operatie bent hersteld.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Bex, A. (uroloog), Drs. Busstra, M.B. (uroloog), Dr. Spermon, J.R. (uroloog), Prof. dr. Witjes, J.A. (uroloog)