Behandeling bij neuskanker

Opslaan

U kunt de volgende behandelingen krijgen:

Vaak krijgt u een combinatie van deze behandelingen.

Naast bovenstaande behandelingen kunt u soms deelnemen aan behandelingen in onderzoeksverband (trials). U krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. 

Behandelplan

De behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor je. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen.

Om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen geven, is het onder andere belangrijk te weten:

 • welk stadium en kenmerken de tumor heeft
 • of er sprake is van erfelijke belasting
 • of er uitzaaiingen zijn

Maar ook jouw persoonlijke situatie speelt een rol. Een behandelplan is dus maatwerk. Laat je daarom goed informeren over de behandelmogelijkheden zodat je samen met het behandelteam een weloverwogen besluit kunt nemen.

Zorgverleners bij neuskanker

U kunt met verschillende specialisten en zorgverleners te maken krijgen. Bijvoorbeeld:

 • KNO-arts
 • bestralingsarts (ook wel radiotherapeut genoemd)
 • kaakchirurg
 • reconstructief chirurg
 • internist-oncoloog
 • radioloog
 • patholoog
 • anesthesioloog
 • gespecialiseerd verpleegkundige
 • logopedist
 • diëtist
 • tandarts
 • mondhygiënist
 • fysiotherapeut
 • maatschappelijk werker/medisch psycholoog

Welke artsen u ziet, hangt af van uw situatie.

Multidisciplinair overleg

De arts bespreekt je ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg. 

Behandelvoorstel bespreken

Na het multidisciplinair overleg zal de arts het behandelvoorstel met je bespreken. Tijdens dit gesprek kun je ook je wensen en verwachtingen aangeven. In sommige situaties zal de arts je een keuze voorleggen. Aan elk besluit zitten voor- en nadelen. Bespreek die met de arts. Je kunt met je vragen ook terecht bij een (gespecialiseerd) verpleegkundige.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2014

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Prof. dr. Brekel, M. van den (KNO-arts), Dr. Tijink, B.M. (overige deskundige)