Wat is…?

Neuro-endocrien carcinoom

Opslaan

Deze teksten gaan over neuro-endocrien carcinoom: NEC graad 3

Er zijn verschillende soorten tumoren die ontstaan uit neuro-endocriene cellen. Deze cellen zitten verspreid door het hele lichaam. Een deel van de tumoren die ontstaat uit deze cellen wordt een neuro-endocriene tumor (NET graad 1 of graad 2) genoemd. Deze NET zijn ‘goed of matig gedifferentieerd’ (zie tabel). Een neuro-endocrien carcinoom (NEC graad 3) is ‘slecht gedifferentieerd’. De ‘differentiatie-graad’ zegt iets over de groeisnelheid. Een slecht gedifferentieerde tumor groeit meestal snel. De groeisnelheid van de tumoren bepaalt welke behandeling er mogelijk is en wat de kansen voor overleving zijn.

 

Primaire tumor en uitzaaiingen 

De plek waar de tumor als eerste is ontstaan, wordt de plaats van de ‘primaire tumor’ genoemd. Deeltjes (cellen) van de primaire tumor kunnen losraken. Deze cellen kunnen zich via de bloedvaten en de lymfebanen door het lichaam verspreiden. Als deze cellen op een andere plaats verder groeien, wordt dit een uitzaaiing (metastase) genoemd.

Mate van differentiatie per type neuro-endocriene kanker

© 2014, Stichting NET-groep

Kleincellig & grootcellig

NEC worden ingedeeld in kleincellige (SCNEC) of grootcellige (LCNEC) carcinomen. Het merendeel van de NEC is kleincellig (SCNEC). De afkortingen van de namen die horen bij NEC komen uit het Engels:

  • kleincellig carcinoom: SCNEC (Small Cell Neuro Endocrine Carcinoma)
  • grootcellig carcinoom: LCNEC (Large Cell Neuro Endocrine Carcinoma)

SCNEC

SCNEC groeien primair vaker vanuit de longen. Een klein deel van de SCNEC groeit vanuit andere plaatsen in het lichaam. De gebruikelijke naam voor SCNEC in de long is eigenlijk SCLC: small cell lung cancer. SCLC komt vaak voor in Nederland, daar hebben longartsen ruime ervaring mee.


LCNEC

LCNEC zijn zeldzaam en hiervan groeit ongeveer de helft primair vanuit de longen. De overigen ontstaan in andere delen in het lichaam. Maar vaak wordt de ‘primaire tumor’ bij LCNEC niet gevonden.

NEC buiten de longen

Uitleg van medisch specialisten over NEC buiten de longen.

NEC van de longen

Neuro-endocriene carcinomen van de longen: medisch specialisten aan het woord

Het palliatieve traject bij uitgezaaide NEC graad 3

Film met informatie over het palliatieve traject bij uitgezaaide NEC graad 3 (neuro-endocrien carcinoom), een snelgroeiende soort kanker.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2015

Dit artikel is geschreven door NET-groep, neuro-endocriene tumoren, kanker.nl.