Wat is…?

NET in de alvleesklier

Opslaan

Deze informatie gaat over NET graad 1 en NET graad 2

Neuro-endocriene tumoren (NET) zijn zeldzaam en hebben hun oorsprong in het neuro-endocriene systeem. Neuro-endocriene cellen zitten in allerlei weefsels in het lichaam. De tumor kan daarom overal in het lichaam ontstaan. De meeste NET ontstaan in het maag-darmkanaal, de alvleesklier (pancreas) en de longen.

Neuro-endocriene tumoren worden verdeeld in drie groepen. Dit heeft te maken met de snelheid waarmee de tumor groeit. Hoe sneller de tumor groeit, hoe kwaadaardiger. Het is daarom belangrijk om van uw specialist te horen welke soort NET u heeft. De soort tumor en de groeisnelheid bepalen welke behandeling er mogelijk is en wat de kansen voor overleving zijn.

Tabel van drie typen Neuro-endocriene kanker

© 2014, Stichting NET-groep

NET in de alvleesklier

Bij NET groeien neuro-endocriene cellen ongeremd en kunnen ze hormonen en hormoonachtige stoffen produceren, zoals serotonine, tachykinine, neuropeptiden en insuline. Hormoonproducerende tumoren worden functionerende tumoren genoemd.

Hormonen geven signalen af via het bloed. Deze signalen beïnvloeden de werking van bepaalde organen. Bij overproductie van hormonen of hormoonachtige stoffen kunnen allerlei klachten optreden, zoals: 

  • opvliegers (ook wel flushes genoemd) 
  • diarree
  • benauwdheid
  • misselijkheid 
  • duizeligheid
  • (buik)pijn

Langdurige en hoge serotonineproductie kan uiteindelijk een beschadiging van de hartkleppen veroorzaken. Als er sprake is van uitzaaiingen, worden deze meestal als eerste in de lever aangetroffen.

NET in de alvleesklier

NET kunnen overal in het lichaam voorkomen, maar worden het meest aangetroffen in het maag-darmkanaal, de alvleesklier en de longen. De symptomen en klachten bij een NET in de alvleesklier zijn heel divers, evenals het onderzoek en de behandeling die daarbij passen. De verschillende typen NET in de alvleesklier worden benoemd aan de hand van het specifieke hormoon dat ze teveel afscheiden. Hier worden vier typen NET in de alvleesklier beschreven: het gastrinoom, het insulinoom, het glucagonoom en het vipoom. Ongeveer de helft van de NET in de alvleesklier scheidt geen hormonen af. Dit zijn zogeheten niet-functionerende tumoren.

Alvleesklier-NET kunnen een onderdeel zijn van het (erfelijke) MEN-1-syndroom en het Von Hippel Lindau syndroom (VHL). Zie voor meer informatie belangengroep MEN 1 of belangenvereniging VHL.

Alvleesklier van NET-groep

Ligging van de alvleesklier (pancreas) ten opzichte van de galblaas en de darm. Afbeelding van stichting NET-groep

Wat zijn NET?

Film over neuro-endocriene tumoren (NET), een zeldzame kankersoort, met uitleg van medisch specialisten uit de drie NET-kenniscentra.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2014

Dit artikel is geschreven door NET-groep, neuro-endocriene tumoren.