Risicofactoren van multipel myeloom

Opslaan

Multipel myeloom ontstaat door veranderingen in het DNA van plasmacellen tijdens de deling van de cellen. Het is niet duidelijk waarom dit bij de ene persoon wel gebeurt en bij de andere niet.

Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen voor een erfelijke aanleg voor multipel myeloom gevonden. Wel zijn er families waar multipel myeloom of verwante ziektebeelden vaker voorkomen. Maar er is (nog) geen specifiek gen ontdekt dat hierbij betrokken is.

Kanker is niet besmettelijk, ook multipel myeloom niet.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Minnema, M.C. (hematoloog), Dr. Raymakers. R.A.P. (hematoloog), Sikkel, R. (ervaringsdeskundige), Dr. Verdonck, L.F. (hematoloog)