Stadiumindeling bij multipel myeloom

Opslaan

De arts stelt je een behandeling voor. Hiervoor is het belangrijk om te weten in welk stadium de ziekte is.

Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft verspreid. Bij multipel myeloom zijn er 3 stadia.

ISS-systeem

Voor het ISS-systeem gebruikt je arts de bloedwaardes van 2 eiwitten: bèta 2 microglobuline en albumine.

De indeling volgens het ISS-systeem is:

  • stadium I: laag bèta 2 microglobuline en normaal albumine
  • stadium II: waarden tussen stadium I of stadium III in
  • stadium III: hoog bèta 2 microglobuline

Prognose

Over het algemeen geldt: hoe lager het stadium, hoe gunstiger de prognose.

De prognose van multipel myeloom wordt ook bepaald door de aanwezigheid van bepaalde chromosoomafwijkingen in het DNA van de kwaadaardige plasmacellen. Dat kan worden bepaald met chromosoomonderzoek. Met prognose wordt de verwachting van het verloop van de ziekte bedoeld.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Minnema, M.C. (hematoloog), Dr. Raymakers. R.A.P. (hematoloog), Sikkel, R. (ervaringsdeskundige), Dr. Verdonck, L.F. (hematoloog)