Onderzoek en diagnose

Chromosoomonderzoek bij multipel myeloom

Opslaan

Vermoedt de arts dat u multipel myeloom heeft? Dan is het zinvol om chromosoomonderzoek te doen. Bij meer dan 90 procent van mensen met een multipel myeloom is een chromosoomafwijking te zien in de kwaadaardige plasmacellen.

Chromosomen zitten in de celkern. Een celkern bevat 46 chromosomen. Ze zijn opgebouwd uit lange, dunne slierten DNA. Bij chromosoomonderzoek wordt de samenstelling en kenmerken van het DNA in de kankercellen bekeken. Chromosoomonderzoek is belangrijk om:

  • informatie te krijgen over de ernst van de ziekte en de gevoeligheid voor de behandeling
  • het effect van de behandeling te kunnen volgen 

Een klinisch cytogeneticus voert het chromosoomonderzoek uit. Meestal gebruikt de klinisch cytogeneticus voor chromosoomonderzoek beenmergcellen uit het heupbeen. Deze zijn verwijderd bij het beenmergonderzoek. Maar het onderzoek kan ook met plasmacellen uit het bloed.

Chromosoomafwijkingen

De meest voorkomende afwijking bij multipel myeloom is de afwezigheid van een bepaald chromosoom: chromosoom 14. Meer dan de helft van de patiënten heeft deze chromosoomafwijking.

Een andere veelvoorkomende afwijking is een translocatie. Hierbij is een stukje van een chromosoom naar een ander chromosoom verplaatst. Bij multipel myeloom komen 5 translocaties veel voor. Ongeveer 40% van de patiënten met multipel myeloom heeft 1 van deze 5 translocaties.

De relatie tussen chromosoomafwijkingen en de ernst of het verloop van de ziekte is niet altijd duidelijk. Wel is bekend dat bij bepaalde translocaties de behandeling minder goed aanslaat.

Niet erfelijk

De chromosoomafwijkingen zijn niet erfelijk. Het zijn afwijkingen die in de loop van iemands leven zijn ontstaan tijdens de deling van plasmacellen. De afwijkingen in de chromosomen zitten dus alleen in de plasmacellen en niet in andere cellen. U kunt de mogelijke chromosoomafwijking dus niet van uw ouders gekregen hebben en ook niet doorgeven aan uw kinderen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Minnema, M.C. (hematoloog), Dr. Raymakers. R.A.P. (hematoloog), Sikkel, R. (ervaringsdeskundige)