Chromosoomonderzoek bij multipel myeloom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Vermoedt de arts dat je multipel myeloom hebt? Dan is het zinvol om chromosoomonderzoek te doen. Bij meer dan 90 procent van mensen met een multipel myeloom is een chromosoomafwijking te zien in de kwaadaardige plasmacellen.

Chromosomen zitten in de celkern. Een celkern bevat 46 chromosomen. Ze zijn opgebouwd uit lange, dunne slierten DNA. Bij chromosoomonderzoek wordt de samenstelling en kenmerken van het DNA in de kankercellen bekeken. Chromosoomonderzoek is belangrijk om:

  • informatie te krijgen over de ernst van de ziekte en de gevoeligheid voor de behandeling
  • het effect van de behandeling te kunnen volgen 

Een klinisch cytogeneticus voert het chromosoomonderzoek uit. Meestal gebruikt de klinisch cytogeneticus voor chromosoomonderzoek beenmergcellen uit het heupbeen. Deze zijn verwijderd bij het beenmergonderzoek. Maar het onderzoek kan ook met plasmacellen uit het bloed.

Chromosoomafwijkingen


Een veelvoorkomende afwijking is een translocatie. Hierbij is een stukje van een chromosoom naar een ander chromosoom verplaatst. Bij multipel myeloom komen 5 translocaties veel voor. Ongeveer 40% van de patiënten met multipel myeloom heeft 1 van deze 5 translocaties.

De relatie tussen chromosoomafwijkingen en de ernst of het verloop van de ziekte is niet altijd duidelijk. Wel is bekend dat bij bepaalde translocaties de behandeling minder goed aanslaat.

Niet erfelijk

De chromosoomafwijkingen zijn niet erfelijk. Het zijn afwijkingen die in de loop van iemands leven zijn ontstaan tijdens de deling van plasmacellen. De afwijkingen in de chromosomen zitten dus alleen in de plasmacellen en niet in andere cellen. Je kunt de mogelijke chromosoomafwijking dus niet van je ouders gekregen hebben en ook niet doorgeven aan je kinderen.

Colofon

Met medewerking van:

Illustratie mensen

Mensen die multipel myeloom hebben (gehad)

illustratie-arts-vrouw

Dr. Monique Minnema

Hematoloog, UMC Utrecht

illustratie-arts-man

Dr. Reinier Raymakers

Hematoloog, UMC Utrecht

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: april 2017