Behandeling en bijwerkingen

Nazorg en controle bij kanker van de mond- of keelholte

Opslaan

Na de behandeling blijft u onder controle:

  • 1e jaar: eens per 2-3 maanden 
  • 2e jaar: eens per 3 maanden
  • 3e jaar: eens per 4-6 maanden
  • daarna: eens per 6 maanden

De controleperiode duurt meestal 5 jaar.

Soms blijkt dat de behandeling niet genoeg is geweest. Dan ontstaat later opnieuw een tumor. De kans hierop is het grootst in  de eerste 2 jaar na de behandeling. De artsen bekijken dan opnieuw welke behandelingen mogelijk zijn.  

 

Ook kan de arts tijdens de controle uitzaaiingen vinden die hij eerder nog niet kon vaststellen. Langdurige controle is ook nodig om een eventuele nieuwe tumor vroeg te ontdekken. Zeker als u nog rookt en/of alcohol drinkt. 

Een aantal patiënten heeft blijvend gespecialiseerde zorg nodig. Bijvoorbeeld patiënten met een klosprothese. Zij hebben langdurig de zorg van een gespecialiseerde tandarts en mondhygiënist nodig.

Angst voor controles

Sommige mensen vinden het een prettig en veilig idee om regelmatig naar het ziekenhuis terug te gaan. Anderen zien juist erg op tegen de controle, ook nog jaren na de behandeling. Voor hen is elke controle weer spannend.

Veel mensen zijn bang dat de ziekte terugkomt of erger wordt. Die angst zit vaak diep, en kan zomaar ineens opkomen. Lees meer over de angst voor terugkeer van kanker.

Niet verplicht

De controles zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen van de afspraken af te zien. Overleg daarover met de arts. Misschien is een telefonische controle een mogelijkheid als je een bezoek aan het ziekenhuis te zwaar vindt. Bespreek met de arts op welke signalen van het lichaam je kunt letten.

Liever langer onder controle

Er zijn ook mensen die langer onder controle willen blijven dan de periode die de arts heeft voorgesteld. Geldt dit voor jou, bespreek dit dan met je arts. Vertel hem waarom je onder controle wilt blijven. En probeer daar een redelijke afspraak over te maken.

Nazorg

Tijdens de controles is er ook aandacht voor de kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld of je last hebt van bijwerkingen, of je je zorgen maakt of last hebt van psychische klachten.

Soms kan het goed zijn om begeleid te worden door bijvoorbeeld een fysiotherapeut, psycholoog of diëtist. Er zijn vragenlijsten die je helpen om in te schatten wat je nodig hebt. Deze vragenlijsten kan de arts of verpleegkundige met je doornemen. Voorbeelden van deze vragenlijsten zijn de Lastmeter of Oncokompas.

Lastmeter

De Lastmeter is een vragenlijst die je invult en vervolgens met de arts of verpleegkundige bespreekt. Uit de antwoorden op de vragen wordt duidelijk van welke problemen of zorgen je op dat moment last hebt. En of je behoefte hebt aan extra ondersteuning. Je vult de Lastmeter bij voorkeur in op verschillende momenten in zorgproces.

OncoKompas2.0

Met OncoKompas2.0 kun je zelf de kwaliteit van leven in kaart brengen. Hiervoor beantwoord je vragen over lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren, je leefstijl en zingeving. Zo nodig krijg je het advies professionele hulp te zoeken. Je kunt alleen via de arts of verpleegkundige toegang krijgen tot Oncokompas2.0.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2015

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Prof. dr. Bree, R. de (KNO-arts), Prof. dr. Hilgers, F.J.M. (KNO-arts), Otto (ervaringsdeskundige), Poem (ervaringsdeskundige)