Risicofactoren van mesothelioom

Opslaan

De belangrijkste risicofactor voor mesothelioom is asbest. Daarom heet mesothelioom ook wel asbestkanker. Mesothelioom ontstaat meestal pas zo’n 20 tot 60 jaar na blootstelling aan asbest.

De meeste mensen met mesothelioom zijn lang en intensief in contact geweest met asbest. Asbest is een materiaal dat vroeger veel gebruikt werd in de bouw. Het bestaat uit hele kleine vezels die niet met het blote oog zichtbaar zijn.

Bij inademing kunnen de asbestvezels in de longen terechtkomen. Vanuit de longen belanden de vezels in het borstvlies. Hieruit kan mesothelioom ontstaan.

Niet iedereen die met asbest heeft gewerkt krijgt mesothelioom. Het is niet mogelijk om te voorspellen wie de ziekte krijgt.

Mensen die langdurig met asbest in contact zijn geweest hebben ook een hoger risico op longkanker.

Soorten asbest

Er zijn verschillende soorten asbest met elk zijn eigen kleur. Alle soorten asbest kunnen mesothelioom veroorzaken. Blauwe en bruine asbest zijn het meest schadelijk. Bijna alle asbest die in Nederland gebruikt is, bestaat uit een mengsel van meerdere soorten.

Asbest en werk

Mesothelioom wordt gezien als een beroepsziekte. Veel mannen hebben mesothelioom gekregen door blootstelling aan asbest via hun werk. Zij hebben bijvoorbeeld in de bouw, zware industrie of op een scheepswerf gewerkt. Of zijn elektro-, verwarmings- of automonteur geweest.

Huisgenoten van deze mannen kunnen ook blootgesteld zijn geweest aan asbest. De asbestvezels kunnen namelijk via de kleding mee naar huis worden gedragen. Bij een deel van de mensen met mesothelioom is niet terug te halen of en waar ze in contact zijn geweest met asbest.

Asbest en tegemoetkoming

Alle mensen die in Nederland mesothelioom krijgen, hebben recht op een financiële tegemoetkoming. Ook als niet bekend is waar ze in contact met asbest zijn geweest . Ex-werknemers kunnen ook een aanvraag voor een schadevergoeding indienen.

Meer informatie over deze regelingen zijn te vinden op de website van het Instituut Asbestslachtoffers.

Andere risicofactoren van mesothelioom

Erfelijkheid

De oorzaak van mesothelioom kan heel soms een erfelijke aanleg zijn. Mensen met een afwijking in het BAP1-gen hebben een hoger risico op mesothelioom. Deze afwijking kan van ouder op kind worden doorgegeven.

De BAP1-afwijking is erg zeldzaam: wereldwijd zijn er maar een paar families bekend met deze mutatie. In deze families komt mesothelioom vaker voor.

Geen andere risicofactoren

Behalve asbest en de zeldzame BAP1-afwijking zijn er geen andere oorzaken voor mesothelioom bekend.

Roken

Er is geen relatie gevonden tussen roken en mesothelioom. Roken is wel een risicofactor voor longkanker.

Niet besmettelijk

Kanker is niet besmettelijk, ook mesothelioom niet. Ook het slijm dat iemand met mesothelioom ophoest, vormt geen risico voor andere mensen.

Asbestvezels kunnen wel via kleding naar andere personen worden overgedragen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2017

Dit artikel is geschreven door de redactie van kanker.nl, KWF Kankerbestrijding, Asbestslachtoffers Vereniging Nederland.

Met medewerking van

Dr. Sjaak Burgers, Drs. Cornelissen, R. (longarts)