Overige cijfers mesothelioom

Opslaan

Nieuwe patiënten met mesothelioom (incidentie)

Toelichting: Het aantal patiënten met mesothelioom blijft de laatste jaren ongeveer gelijk.
Het zijn vooral mannen die deze kanker krijgen.

Leeftijdsverdeling voor mesothelioom, 2013

Toelichting: Mesothelioom komt vooral voor bij mensen die wat ouder zijn. De grootste groep is 65 jaar of ouder bij diagnose.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)