Stadiumindeling bij mesothelioom

Opslaan

Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. De arts stelt het stadium vast.

Hij onderzoekt hiervoor: 

  • de plaats en grootte van de tumor
  • of en hoever de tumor is doorgegroeid in het weefsel en bloedvaten eromheen
  • of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren en/of organen ergens anders in het lichaam

Stadiumindeling en vooruitzichten bij mesothelioom

Bij veel kankersoorten gebruikt de arts de stadium-indeling om de vooruitzichten van een patiënt in te schatten en een behandeling voor te stellen. Bij mesothelioom kan dat niet.

Mesothelioom is namelijk niet te genezen. De palliatieve behandeling met als doel om de ziekte te remmen en/of klachten te verminderen is voor alle stadia gelijk.
 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, Asbestslachtoffers Vereniging Nederland.

Met medewerking van

Dr. Sjaak Burgers, Drs. Cornelissen, R. (longarts)