Nieuwe ontwikkelingen bij mesothelioom

Opslaan

De voorkeursbehandeling voor mesothelioom is chemotherapie met pemetrexed en cisplatin. Deze therapie wordt al sinds 2003 toegepast.

Er wordt onderzoek gedaan naar betere behandelingsmogelijkheden voor mesothelioom, zoals andere vormen van chemotherapie en de toepassing van immunotherapie. Je kunt met je arts bespreken of je mee kunt doen met een klinische studie en zo een volgende behandeling kunt krijgen.

Andere vormen van chemotherapie

In verschillend studies wordt het effect van andere soorten chemotherapie bij mesothelioom onderzocht. Momenteel loopt een onderzoek waarin patiënten na afloop van de standaardchemotherapie nog een ander medicijn krijgen: gemcitabine. Bij andere tumoren zoals longkanker blijkt dat bij verdere behandeling met een andere soort chemotherapie de tumorgroei een langere periode geremd wordt.

Immunotherapie bij mesothelioom

Ook doen artsen onderzoek naar de werking van immunotherapie bij mesothelioom. Immunotherapie versterkt of verandert het afweersysteem, zodat het de kankercellen kan doden. De behandeling werkt niet direct in op de tumor, zoals bijvoorbeeld chemotherapie, maar is gericht op het afweersysteem zelf. Ook wordt de werking van immunotherapie vergeleken met de huidige standaardbehandeling: chemotherapie.
 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Burgers, J.A. (longarts), Drs. Cornelissen, R. (longarts)